Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thông báo ngày 20/7/2015 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2639/2015/QĐ-UBND

Đăng ngày 22 - 07 - 2015
100%

Ngày 20/7/2015 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2639/2015/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quyết định 1339/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Quy định về trình tự thẩm định, phê duyệt quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết có Quyết định số 2639/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa kèm theo.

<

Tin mới nhất

Công bố danh mục dự án quy hoạch hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019(10/01/2019 7:58 SA)

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH(26/11/2018 8:01 SA)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch(21/03/2018 3:06 CH)

Các dự án quy hoạch được phê duyệt từ 01/2016-7/2016(05/08/2016 8:23 SA)

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến...(23/09/2015 10:28 SA)

Thông báo ngày 20/7/2015 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2639/2015/QĐ-UBND(22/07/2015 2:46 CH)

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020,...(18/06/2015 2:46 CH)