572 người đang online

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa đã được chuẩn hóa về nội dung.

Đăng ngày 21 - 07 - 2016
100%

Ngày 20/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2713/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa đã được chuẩn hóa về nội dung.

<

Tin mới nhất

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã thuộc thẩm...(21/07/2016 4:33 CH)

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải...(06/05/2016 8:38 SA)

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã thuộc thẩm...(29/04/2016 12:02 SA)

Hướng dẫn (11/11/2010 5:07 CH)