Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày làm việc thứ hai, Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2017.

Đăng ngày 18 - 11 - 2017
100%

Ngày 17/11/2017, UBND tỉnh tiếp tục Phiên họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2017, do đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự hội nghị  có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Hội nghị đã nghe, cho ý kiến, thống nhất thông qua 02 Đề án do Sở Xây dựng báo cáo: Đề án đề nghị công nhận thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng và khu vực dự kiến mở rộng, huyện Thọ Xuân đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và Đề án thành lập thị trấn Quảng Lợi, huyện Quảng Xương.

Tiếp đó, các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế lần lượt trình bày báo cáo: Đề xuất phương án giải quyết chính sách đối với lực lượng vận tải thuyền nan trong kháng chiến; Đề án cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non đến năm 2030; Dự thảo Đề án thực hiện cơ chế tự chủ  tại các bệnh viện công lập thuộc tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2020.

Dự thảo Đề xuất phương án giải quyết chính sách đối với lực lượng vận tải thuyền nan trong kháng chiến nêu cụ thể  tổng số đối tượng tham gia lực lượng vận tải thuyền nan thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm là 10.136 người. Trong đó, đối tượng còn sống là 6.170 người, đối tượng đã từ trần là 3.966 người. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã đề xuất 2 phương án thực hiện chính sách. Phương án 1 là áp dụng Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí. Phương án 2 là hỗ trợ 1 lần 2 triệu đồng/người, được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí. Dự kiến kinh phí chi trả trợ cấp 1 lần là hơn 20 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn  Đình Xứng thống nhất với đề nghị ban hành chính sách; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo 02 phương án trên, trong đó phương án được lựa chọn khả thi hơn là phương án 2. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh sớm lấy ý kiến phản biện để hoàn thiện chính sách trước khi trình Ban Thường vụ. Tuy nhiên, việc ban hành chính sách cần đảm bảo nguyên tắc công bằng, dễ làm, dễ kiểm tra và phù hợp với thực tế. Đồng chí yêu cầu cơ quan xây dựng chính sách bổ sung thêm đối tượng người thờ cúng được thụ  hưởng chính sách; cần quy định rõ đối tượng nào không được hưởng chính sách, bổ sung kinh phí bảo hiểm xã hội phải đóng.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Đối với Đề án cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non đến năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cho rằng trong bối cảnh xu hướng dân số chưa ổn định, nhu cầu giáo viên mầm non tăng cao do vậy, việc khuyến khích xã hội hóa là cần thiết và định hướng chính sách này cần chú trọng vào những huyện đồng bằng có điều kiện về kinh tế xã hội. Để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉnh sửa phạm vi đối tượng các trường thành lập từ 1/1/2018 đến 2020. Về phương án hỗ trợ, Hội nghị thống nhất chỉ hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, không hỗ trợ nhân viên và đề xuất hỗ trợ cả kinh phí đóng bảo hiểm xã hội để khuyến khích nhà đầu tư thực hiện quyền lợi cho người lao động. Cụ thể, đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm xã hội đối với các trường khu vực miền núi, 50% đối với các trường khu vực đồng bằng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT làm việc, thảo luận với các huyện và một số xã để hoàn chỉnh chính sách, xin ý kiến Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với Dự thảo Đề án thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập thuộc tỉnh Thanh Hóa  giai đoạn 2017 – 2020, giao sở Y tế chỉnh sửa lại, Sở Tài chính, Sở Nội vụ cùng tham gia với sở Y tế để sớm hoàn thiện Đề án.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đại biểu tự nghiên cứu một số báo cáo thường kỳ theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn tất các nội dung chương trình quan trọng đề ra./. 

<

Tin mới nhất

Hướng dẫn sử dụng cài đặt ứng dụng app NCOVI và sử dụng khai báo y tế(17/03/2020 7:55 SA)

Tổng hợp ý kiến nhân dân về 5 tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi “Sáng tác Biểu tượng tỉnh...(30/08/2019 12:55 SA)

Thông báo thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019(20/08/2019 9:38 CH)

Thông báo về việc gửi, nhận văn bản điện tử (28/06/2019 8:26 SA)

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế...(28/05/2019 11:12 SA)

Triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ...(15/05/2019 11:24 CH)

Hội nghị trực tuyến ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2019.(18/01/2019 12:09 SA)

Hội nghị bàn giải pháp phát triển doanh nghiệp năm 2019.(05/12/2018 1:33 SA)