213 người đang online

Ban hành Kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa

Đăng ngày 19 - 12 - 2017
100%

Ngày 18/12/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2018.

<

Tin mới nhất

Ban hành Kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa(19/12/2017 5:17 CH)