Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành Kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa

Đăng ngày 19 - 12 - 2017
100%

Ngày 18/12/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2018.

<

Tin mới nhất

Ban hành Kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa(19/12/2017 5:17 CH)