Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lịch tiếp công dân năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa

Đăng ngày 15 - 12 - 2017
100%

Ngày 15/12/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa ban hành Lịch tiếp công dân năm 2018 của

Lịch tiếp công dân năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa

<

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân tháng 7 đến tháng 12 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa(26/06/2019 10:06 CH)

Lịch tiếp công dân năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa(15/12/2017 5:25 CH)