1907 người đang online

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công năm 2018

Đăng ngày 24 - 07 - 2017
100%

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo các văn bản và biểu mẫu đính kèm sau.

<

Tin mới nhất

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018(23/05/2018 11:50 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018(23/03/2018 12:23 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018(28/02/2018 1:25 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2018(31/01/2018 10:36 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công năm 2018(24/07/2017 3:06 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017(23/07/2017 3:14 CH)

Khung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu...(17/07/2017 2:57 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 (30/06/2017 11:00 SA)