697 người đang online

Khung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công năm 2018

Đăng ngày 17 - 07 - 2017
100%

Khung hướng dẫn kèm theo biểu mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công năm 2018

<

Tin mới nhất

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công năm 2018(24/07/2017 3:06 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017(23/07/2017 3:14 CH)

Khung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu...(17/07/2017 2:57 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 (30/06/2017 11:00 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017(25/05/2017 2:44 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017(28/04/2017 2:37 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017(24/03/2017 10:58 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017(28/02/2017 11:16 SA)