Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018

Đăng ngày 23 - 05 - 2018
100%

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018

I. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2017

1. Về kinh tế

1.1. Về nông, lâm nghiệp và thủy sản

Vụ Chiêm Xuân được thực hiện trong điều kiện thời tiết thuận lợi, tình hình sâu bệnh cơ bản được kiểm soát nên các cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, dự báo có khả năng được mùa, đạt năng suất cao. Tính đến ngày 17/5, có trên 98,7% diện tích lúa đã trổ bông, tương đương 117.932 ha; cây ngô đang ở giai đoạn phun râu - chín sữa; cây lạc đang giai đoạn phát triển củ. Nguồn nước tưới được điều tiết linh hoạt, không để xảy ra thiếu nước cho cây trồng.

Theo kết quả điều tra chăn nuôi ngày 01/4/2018, số lượng đàn gia súc tuy giảm nhưng sản lượng thịt hơi vẫn tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ; đàn gia cầm tăng 3,3%, sản lượng trứng tăng 2,7%. Công tác phòng chống dịch cho đàn vật nuôi được quan tâm thực hiện, không có dịch bệnh phát sinh trong tháng; tính đến ngày 15/5, tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đạt 53,4% diện tiêm (tương đương 3,056 triệu liều vaccine).

Công tác bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được quan tâm. Toàn tỉnh đã sản xuất được trên 17 triệu cây giống, diện tích rừng trồng mới ước đạt 42,3% kế hoạch, khoảng 4.234 ha. Công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng được tăng cường, không có cháy rừng xảy ra.

Sản xuất thủy sản duy trì mức tăng khá, giá trị sản xuất ước tăng 7% so với cùng kỳ (đạt 435,5 tỷ đồng), sản lượng ước tăng 7,2% (đạt 14 nghìn tấn). Lũy kế 5 tháng, giá trị sản xuất thủy sản ước tăng 7% so với cùng kỳ và bằng 42% kế hoạch (đạt 2.220,8 tỷ đồng), sản lượng ước tăng 6,9% và bằng 41% kế hoạch (đạt 69,3 nghìn tấn).

Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện; đến nay toàn tỉnh có 01 huyện, 244 xã và 524 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 15,1 tiêu chí/xã, tăng 0,1 tiêu chí so với đầu năm 2018.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, từ ngày 04/5 - 15/5 tại các huyện Thường Xuân, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thọ Xuân đã xảy ra giông lốc kèm mưa đá, tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Cụ thể, đã có 03 người bị thương; 1.126 ngôi nhà, 06 công trình công cộng bị hư hỏng; 612 ha lúa, 483,4 ha ngô, mía, sắn và hoa màu bị ảnh hưởng; nhiều cây lâm nghiệp, cây ăn quả bị gãy, đổ; 2.775 con gia cầm, 11 con dê và 300 bọng ong bị chết và hư hỏng.

1.2. Về công nghiệp - xây dựng

Sản xuất công nghiệp tăng khá, giá trị sản xuất ước tăng 14,8% so với cùng kỳ, đạt 6.520 tỷ đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 tăng 14,6%; hầu hết các sản phẩm chủ yếu trong tháng đều có sản lượng bằng hoặc tăng so với cùng kỳ, một số sản phẩm có mức tăng cao như: Điện sản xuất (78,7%); quần áo may sẵn (tăng 27,6%); xi măng các loại (37,1%); thức ăn gia súc (20,5%); súc sản đông lạnh xuất khẩu (23,2%); sữa tươi (26,5%). Tuy nhiên, trong tháng vẫn có một số sản phẩm có sản lượng giảm như: Ô tô tải (giảm 96%, trong tháng chỉ sản xuất 15 chiếc); bia các loại (5%); clinker tiêu thụ (51,3%). Tính chung 5 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,7% so với cùng kỳ và bằng 34% kế hoạch, đạt 30.700 tỷ đồng (cùng kỳ bằng 34,8% kế hoạch). Trong tháng, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã xuất xưởng thành công 02 sản phẩm thương mại, gồm xăng RON A92 và A95, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và xuất bán cho các đối tác thương mại trong nước; thủy điện Cẩm Thủy 1 và thủy điện Xuân Minh đang tích nước để chạy thử trong tháng 6.

Huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tháng 5 ước đạt 3.425 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 15.359 tỷ đồng (chưa tính vốn của dân cư và thành phần kinh tế khác), giảm 1,5% so với cùng kỳ. Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/3/2018 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Thông báo kết luận số 63/TB-UBND ngày 12/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh năm 2018, các cấp, các ngành đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công nên đạt kết quả tích cực; giá trị khối lượng thực hiện tháng 5 ước đạt 355 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 1.305 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ; giải ngân tăng cao, đến ngày 15/5 bằng 51% kế hoạch vốn đã giao và tăng 53,4% so với cùng kỳ, đạt 1.366,3 tỷ đồng (không bao gồm vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất).

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số dự án có tiến độ thực hiện chậm, có số dư tạm ứng lớn, có nhiều vướng mắc trong GPMB như: Tuyến đường từ QL 1A đi Cảng Nghi Sơn - KKT Nghi Sơn (Đoạn từ QL1A đến Đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn) (398,8 tỷ đồng); Đầu tư xây dựng các tuyến giao thông trục chính phía Tây KKT Nghi Sơn (234 tỷ đồng); Đường giao thông từ Quốc lộ 47 đi đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn huyện Thọ Xuân (101 tỷ đồng). Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới nhìn chung còn chậm, đến ngày 15/5 vẫn còn 03 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi và 06 dự án trụ sở xã chưa có dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt. Một số nguồn vốn, chương trình đến nay vẫn chưa giao kế hoạch chi tiết như: Vốn các Chương trình MTQG: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

1.3. Về dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5 tăng 12,1% so với cùng kỳ, đạt 7.608 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 12,3% so với cùng kỳ và bằng 42,3% kế hoạch, đạt khoảng 38.100 tỷ đồng. Thị trường giá cả hàng hóa, dịch vụ nhìn chung ổn định; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,02% so với tháng trước và tăng 2,41% so với cùng kỳ. Công tác quản lý thị trường tiếp tục được tăng cường, đã phát hiện và xử lý 460 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 1,23 tỷ đồng, giá trị hàng chờ tiêu hủy đạt 88 triệu đồng.

Xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, giá trị xuất khẩu tháng 5 ước tăng 35,1% so với cùng kỳ, đạt 204,7 triệu USD. Lũy kế 5 tháng, giá trị hàng hóa xuất khẩu ước tăng 27,3% so với cùng kỳ và bằng 41,7% kế hoạch (cùng kỳ đạt 34,5%), đạt 814 triệu USD. Giá trị nhập khẩu tháng 5 ước đạt 237,7 triệu USD, tính chung 5 tháng ước đạt 682,8 triệu USD, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ.

Tháng năm là tháng bước vào mùa du lịch biển, cùng với thời tiết thuận lợi nên hoạt động du lịch diễn ra sôi động; số lượt khách du lịch đến tỉnh tăng 9,8% so với cùng kỳ, đạt 1.120 nghìn lượt, trong đó khách quốc tế tăng 19,8%, đạt 21,7 nghìn lượt. Tính chung 5 tháng đầu năm, số lượt khách du lịch tăng 17,1% so với cùng kỳ và bằng 38% kế hoạch, đạt khoảng 3.143 nghìn lượt; doanh thu ước tăng 19,6% và bằng 46% kế hoạch, đạt khoảng 4.035 tỷ đồng.

Dịch vụ vận tải phát triển ổn định, khối lượng vận chuyển hàng hóa ước tăng 7,2% và hành khách tăng 12,3% so với cùng kỳ, đạt khoảng 4,55 triệu tấn hàng hóa và 3,65 triệu lượt khách. Tính chung 5 tháng, vận chuyển hàng hóa tăng 7,2%, hành khách tăng 12,4% so với cùng kỳ. Xếp dỡ hàng hóa qua cảng tăng mạnh, 5 tháng đầu năm tăng 15,3% so với cùng kỳ, đạt hơn 4 triệu tấn. Dịch vụ viễn thông phát triển đa dạng, chất lượng được cải thiện và giá cả giảm, mật độ thuê bao điện thoại đạt 77,9 máy/100 dân, đạt 96% kế hoạch; thuê bao internet đạt 29,6 thuê bao/100 dân, vượt 7,8% kế hoạch.

Huy động vốn của các tổ chức tín dụng (không bao gồm ngân hàng phát triển) ước đến 31/5 tăng 7% so với cuối năm 2017, đạt khoảng 77.500 tỷ đồng; tổng dư nợ tăng 5,63%, ước đạt 95.500 tỷ đồng. Nhìn chung, mặt bằng lãi xuất huy động và cho vay tương đối ổn định, nguồn vốn vay chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình, dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

1.4. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm; tỉnh đã tổ chức triển khai các hoạt động nhằm từng bước cụ thể hóa các nội dung đã được ký biên bản ghi nhớ, hợp tác đầu tư giữa tỉnh Thanh Hóa với các đối tác tại Cô-Oét; trọng tâm là triển khai các thủ tục chuẩn bị giai đoạn 2 dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tổng kho dầu thô KKT Nghi Sơn và thu hút vốn ODA cho các dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Tĩnh Gia và hệ thống tiêu thoát lũ KKT Nghi Sơn. Đến ngày 21/5, đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 21 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 2.840 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng, đã thu hút được 94 dự án (03 dự án FDI) với số vốn đăng ký 8.423 tỷ đồng và 14,2 triệu USD, tăng 13,3% về số dự án so với cùng kỳ.

Công tác phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm; các ngành, địa phương hiện đang tích cực triển khai công tác đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân theo Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh. Đến ngày 21/5, đã thành lập mới 204 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 1.963 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 1% về số doanh nghiệp và giảm 32,3% về vốn đăng ký. Lũy kế 5 tháng, cả tỉnh thành lập mới 908 doanh nghiệp, tăng 14,5% so với cùng kỳ và bằng 30,3% kế hoạch.

 1.5. Thu ngân sách nhà nước tháng 5 ước đạt 1.340,7 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 880,7 tỷ đồng; tính chung 5 tháng ước đạt 5.281 tỷ đồng, bằng 24% dự toán năm và tăng 14% so với cùng kỳ (thu nội địa đạt 3.995 tỷ đồng, giảm 3%). Chi ngân sách địa phương tháng 5 ước đạt 2.294 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đạt 10.550 tỷ đồng, bằng 38% dự toán năm, đáp ứng nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

1.6. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản tiếp tục được tăng cường, trong tháng đã thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho 20 dự án với tổng diện tích đất là 256 ha; cấp giấy phép khai thác 04 mỏ, thu hồi và đóng cửa 03 mỏ khoáng sản. Công tác kiểm tra, giám sát môi trường được duy trì, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh.

2. Về văn hóa - xã hội

Hoạt động văn hóa, thông tin tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, như: Kỷ niệm Ngày quốc tế Lao động, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ hội du lịch biển năm 2018. Phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì, 27/27 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành Đại hội TDTT cấp huyện, tổ chức thành công Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII. Thể thao thành tích cao tham gia thi đấu 09 giải quốc gia và quốc tế, giành được 32 huy chương (11 HCV). Đội bóng đá FLC Thanh Hóa thi đấu 08 trận tại giải Vô địch quốc gia 2018, đạt 12 điểm, xếp thứ 5/14 đội.

Ngành giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành nhiệm vụ học kỳ 2 và tổng kết năm học 2017 - 2018; triển khai công tác hướng dẫn ôn thi và chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019. Tại kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á, học sinh tỉnh ta đạt 01 HCV và 01 HCĐ. Công tác dạy thêm, học thêm, tiêu cực trong thi cử và liên kết đào tạo được chấn chỉnh, xử lý kịp thời, giữ vững nền nếp, kỷ cương trong các cơ sở giáo dục.

Ngành y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế đẩy mạnh các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường kiểm tra, thẩm định, quản lý và hậu kiểm đối với hoạt động ngành nghề y, dược ngoài công lập. Công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường, không có dịch bệnh mới phát sinh. Công tác bảo đảm vệ sinh ATTP được chú trọng, trong tháng không xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm.

Ngành lao động, thương binh và xã hội đã phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội; đã cấp 387,45 tấn gạo cho 5.475 hộ thiếu lương thực trong thời kỳ giáp hạt năm 2018, tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định. Trong tháng, đã tổ chức 04 phiên giao dịch việc làm, tạo việc làm mới cho 6.330 lao động (938 lao động đi làm việc ở nước ngoài); giải quyết chế độ thất nghiệp cho 1.355 lao động; tính chung 5 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm cho 25.740 lao động, bằng 39% kế hoạch. Tình trạng nợ bảo hiểm xã hội của người lao động vẫn ở mức cao và chậm được giải quyết.

3. Về quốc phòng - an ninh

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Các lực lượng vũ trang thường xuyên tuần tra kiểm soát, thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh ngăn chặn và chủ động xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5; chuẩn bị tốt công tác tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ và phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2018; tổ chức công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đơn vị theo kế hoạch.

Lực lượng công an đã đẩy mạnh triển khai hoạt động tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường lực lượng duy trì trật tự an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại các sự kiện chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, tai nạn giao thông được kiềm chế, số vụ tai nạn giảm 10%, số người chết giảm 5%, số người bị thương giảm 9% so với cùng kỳ.

Tóm lại, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm tiếp tục có bước phát triển. Trong lĩnh vực sản xuất, các cây trồng vụ Chiêm Xuân phát triển thuận lợi, dự báo được mùa; sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã có sản phẩm xuất bán ra thị trường; các ngành dịch vụ tiếp tục có bước phát triển. Hoạt động kinh tế đối ngoại, công tác xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp được quan tâm, lũy kế số lượng dự án đầu tư trực tiếp, số doanh nghiệp thành lập mới tăng khá với cùng kỳ. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên, các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, học sinh tỉnh ta đạt 01 HCV và 01 HCĐ Olympic Vật lý Châu Á. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn còn những hạn chế, như: Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng giảm; một số khoản thu ngân sách đạt thấp so với cùng kỳ; còn nhiều dự án đầu tư trực tiếp lớn trong nước (DDI) tiến độ thực hiện chậm; thành lập mới doanh nghiệp đạt thấp so với kế hoạch cả năm; nợ bảo hiểm xã hội kéo dài và chậm được khắc phục; hoạt động trái phép của tổ chức tự xưng “Hội thánh đức chúa trời Mẹ” xuất hiện ở nhiều nơi, gây bất ổn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018

Tháng 6 là tháng quyết định đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, tạo đà cho tăng trưởng 6 tháng cuối năm và cả năm 2018 của tỉnh. Bên cạnh những tín hiệu khả quan như: Thời tiết thuận lợi cho cây trồng vụ Chiêm Xuân phát triển, nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã xuất bán những lô sản phẩm đầu tiên ra thị trường, thu hút khách du lịch dự báo tăng cao, các doanh nghiệp may mặc, giầy da duy trì ổn định thị trường đầu ra, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển..., tỉnh ta vẫn còn những khó khăn, thách thức như: Chăn nuôi chưa thực sự phục hồi, dịch bệnh mùa hè trên đàn vật nuôi diễn biến khó lường, một số sản phẩm công nghiệp truyền thống, chủ lực tiếp tục gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ (bia, đường, ô tô...), nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng lớn nhưng nguồn lực hạn chế, một số dự án lớn tiến độ thực hiện còn chậm. Trong bối cảnh trên, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, cùng với việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đã đề ra từ đầu năm và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các phiên họp thường kỳ, các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Ngành nông nghiệp tập trung chỉ đạo các địa phương thu hoạch vụ chiêm xuân, tạo quỹ đất triển khai sớm kế hoạch sản xuất vụ thu, mùa. Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Chuẩn bị tốt các điều kiện về mặt bằng, cây giống để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng tập trung; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng. Đẩy mạnh khai thác, nuôi trồng thủy sản; quản lý tốt giống, chất lượng vật tư và môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản; quản lý chặt chẽ công tác đăng ký, đăng kiểm, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển. Chủ động rà soát, xây dựng các phương án phòng chống lụt bão. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của trung ương và tỉnh; chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

2. Tăng cường nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện phân phối, điều tiết phụ tải điện, nước hợp lý nhằm tạo động lực cho sản xuất, kinh doanh phát triển, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh. Các cấp, các ngành theo nhiệm vụ được giao, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, sẵn sàng ở mức cao nhất cho lễ khởi công NM nhiệt điện Nghi Sơn 2 và công bố sự kiện sản phẩm thương mại đầu tiên của Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Tiếp tục đấu mối với các Tổng công ty, Tập đoàn có các doanh nghiệp thành viên đóng trên địa bàn tỉnh để giao tăng sản lượng gia công đối với các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh, nhất là các sản phẩm: bia, thuốc lá, xi măng…

Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, du lịch, phát triển thương mại nội địa và mở rộng thị trường xuất khẩu; đấu mối, phối hợp với các bộ ngành Trung ương, các tỉnh lân cận tổ chức các chương trình kết nối cung cầu hàng hóa, nhất là kết nối các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, trọng tâm là quản lý tốt dịch vụ du lịch, vận tải, thương mại trong mùa du lịch hè năm 2018. Chuẩn bị tốt các điều kiện để khai trương đường bay Charter Thanh Hóa - Hàn Quốc.

3. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện các cam kết, bản ghi nhớ giữa tỉnh Thanh Hóa với các tổ chức, nhà đầu tư và địa phương của Nhà nước Cô-Oét; tiếp tục đấu mối chặt chẽ với các nhà tài trợ ODA, bộ ngành trung ương để hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho các dự án ODA; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Chương trình xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc trong tháng 6/2018.

Các cấp, các ngành theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 27/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường công tác GPMB thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2018, tích cực phối hợp với các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ GPMB, sớm triển khai thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm trong KKT Nghi Sơn, hạ tầng giao thông liên vùng, các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh quy mô lớn. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án PPP, các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân năm 2018; đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố có kết quả thành lập doanh nghiệp 5 tháng đạt thấp so với kế hoạch được giao, tích cực triển khai các biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ người dân chuyển đổi mô hình kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp.

Các chủ đầu tư tăng cường nắm bắt tình hình, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công. Các chủ đầu tư được giao dự án khởi công mới khẩn trương hoàn công tác chuẩn bị đầu tư để giao chi tiết kế hoạch vốn, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình. Các sở, ban ngành tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/3/2018 và số 05/CT-UBND ngày 06/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và chấn chỉnh công tác đầu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước để từng bước nâng cao tỷ lệ đấu thầu qua mạng, giám sát chặt chẽ việc sử dụng, tạm ứng và thanh quyết toán vốn đầu tư công.

4. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/4/2018 về tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2018; chỉ đạo quyết liệt thu hồi các khoản nợ đọng từ đấu thầu dự án có sử dụng đất, kiên quyết không cho các nhà thầu, nhà đầu tư tham gia đấu thầu khi chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp NSNN. Rà soát các doanh nghiệp tỉnh ngoài đang đầu tư ở Thanh Hóa nhưng chỉ đăng ký văn phòng đại diện tại Thanh Hóa, không hạch toán và nộp thuế cho tỉnh để có giải pháp yêu cầu các đơn vị trên thành lập pháp nhân mới, thực hiện hạch toán độc lập và nộp thuế, tăng thu ngân sách cho tỉnh. Tổng kết, đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Tổ chức, điều hành công tác quản lý chi ngân sách theo dự toán giao, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định.

5. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, kiểu mẫu. Tập trung tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cả nước, của tỉnh, tuyên truyền các chủ trương, giải pháp thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Tăng cường tuyên truyền, tập huấn nhằm cải thiện tác phong và thái độ phục vụ của các cơ sở kinh doanh du lịch biển năm 2018. Tổ chức thành công giải vô địch Câu lạc bộ Pencaksilat toàn quốc, chuẩn bị tốt lực lượng VĐV của tỉnh tham gia các giải quốc gia và quốc tế. Quản lý tốt hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Ngành giáo dục chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn năm học 2018 - 2019 bảo đảm nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế; chủ động phối hợp với các địa phương quản lý, tổ chức tốt các hoạt động hè cho học sinh các cấp. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2018; đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Ngành y tế đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chẩn đoán và khám chữa bệnh; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, chủ động giám sát dịch tễ để phát hiện dịch sớm, đặc biệt là dịch bệnh mùa hè. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh ATTP tại các cơ sơ chế biến, kinh doanh, khu du lịch và các bếp ăn tập thể. Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 27/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xã hội hóa y tế theo Nghị quyết số 93/NQ-CP của Chính phủ và các dự án y tế khác trên địa bàn tỉnh.

Tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, việc làm và dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, an toàn vệ sinh lao động, từng bước xử lý tình trạng nợ đọng BHXH tại các doanh nghiệp; theo dõi, kịp thời nắm bắt, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp lao động, không để xảy ra đình công, nghỉ việc tập thể tại các doanh nghiệp. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và chế độ, chính sách đối với người có công.

6. Các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình tuyến biên giới, trên biển và các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng công an tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; kiểm tra, kiểm soát các khu vực có nguy cơ cao về cháy nổ; thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự và kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là trong dịp thi vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

7. Các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiến hành sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, xác định các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 ở mức cao nhất; đồng thời chuẩn bị tốt các chương trình, đề án, các nội dung trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII và chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2019 để báo cáo các Bộ, ngành Trung ương./.

                                                    

<

Tin mới nhất

Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về phát triển nhanh và đồng bộ hệ...(04/09/2019 11:17 SA)

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020(17/07/2019 1:51 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020(17/07/2019 1:46 SA)

góp ý vào dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày...(28/06/2019 3:35 CH)

Đề nghị tham gia ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW...(07/06/2019 9:28 SA)

Tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ. (19/12/2018 3:03 CH)

Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn...(26/06/2018 2:42 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018(23/05/2018 11:50 CH)