Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thông báo về việc gửi, nhận văn bản điện tử

Đăng ngày 28 - 06 - 2019
100%

về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

1. Thông báo về việc gửi, nhận văn bản điện tử

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ về quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức; Quyết định số 4764/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 về ban hành Quy chế quản lý, ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

Nhằm tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí hành chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện việc gửi văn bản điện tử có chữ ký số trên phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD Office) đến các cơ quan hành chính trong tỉnh kể từ ngày 10/7/2019.

DANH MỤC VĂN BẢN ĐI GỬI ĐIỆN TỬ VÀ VĂN BẢN ĐI GỬI ĐIỆN TỬ KÈM BẢN GIẤY CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Áp dụng từ ngày 10/7/2019)

STT

TÊN VĂN BẢN

I. Những văn bản gửi đi hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử

1

Kế hoạch

2

Quyết định, Quy định, Quy chế

3

Giấy mời họp, tài liệu phục vụ họp

4

Văn bản đăng ký làm việc, lịch làm việc, lịch công tác, thông báo, giới thiệu con dấu, chữ ký, trụ sở làm việc

5

Văn bản xin ý kiến, văn bản góp ý đối với các dự thảo văn bản

6

Các tài liệu trao đổi trong quá trình xử lý công việc

7

Giấy giới thiệu, giấy biên nhận hồ sơ; văn bản sao y

8

Báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất (trừ các báo cáo gửi trực tiếp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thuộc Tỉnh ủy).

9

Văn bản trao đổi trong quá trình xử lý công việc giữa các phòng trong cơ quan.

10

Văn bản mang tính tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thông báo gửi chung các phòng hoặc cán bộ, công chức cơ quan.

II. Những văn bản gửi đi dưới dạng văn bản điện tử kèm bản giấy

1

Văn bản, hồ sơ, tài liệu trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

2

Các văn bản liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

3

Các loại văn bản trao đổi trong quá trình xử lý công việc giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; giữa Sở kế hoạch và Đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố (văn bản tham gia ý kiến với các cơ quan, đơn vị; văn bản xin ý kiến xử lý hồ sơ công việc, thẩm định).

     

 

2. Quy định mới về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước

Nhằm bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước.

Nghị định trên quy định: 3 loại báo cáo (định kỳ, chuyên đề, đột xuất).

Nguyên tắc chung, chế độ báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính nhà nước phải được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Chế độ báo cáo chuyên đề được ban hành bằng văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính. Chế độ báo cáo đột xuất được ban hành bằng văn bản hành chính.

Nội dung báo cáo (gồm 11 mục): Tên báo cáo; nội dung yêu cầu báo cáo; đối tượng thực hiện báo cáo, cơ quan nhận báo cáo; phương thức gửi, nhận báo cáo; thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo; tần suất thực hiện báo cáo; mẫu đề cương báo cáo; biểu mẫu số liệu báo cáo; hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo).

Thời gian chốt số liệu báo cáo trong chế độ báo cáo định kỳ:

- Báo cáo định kỳ hằng tháng: Tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo.

- Báo cáo định kỳ hằng quý: Tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. 

Ngoài ra, Nghị đinh còn quy định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo; quyền, trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương và tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 3 năm 2019./.

<

Tin mới nhất

Hướng dẫn sử dụng cài đặt ứng dụng app NCOVI và sử dụng khai báo y tế(17/03/2020 7:55 SA)

Tổng hợp ý kiến nhân dân về 5 tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi “Sáng tác Biểu tượng tỉnh...(30/08/2019 12:55 SA)

Thông báo thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019(20/08/2019 9:38 CH)

Thông báo về việc gửi, nhận văn bản điện tử (28/06/2019 8:26 SA)

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế...(28/05/2019 11:12 SA)

Triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ...(15/05/2019 11:24 CH)

Hội nghị trực tuyến ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2019.(18/01/2019 12:09 SA)

Hội nghị bàn giải pháp phát triển doanh nghiệp năm 2019.(05/12/2018 1:33 SA)