Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019

Đăng ngày 06 - 05 - 2019
100%

Thực hiện Công văn số 1290/BTP-PBGDPL ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tư pháp về hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 do Bộ Tư pháp tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước; người Việt Nam ở nước ngoài dưới hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến.

Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện t của Bộ Tư pháp tại địa ch: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx

<

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp...(19/09/2019 9:51 CH)

Tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Chỉ thị số 27- CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính Trị(21/05/2019 9:56 CH)

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn(16/05/2019 10:24 CH)

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019(06/05/2019 1:13 SA)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019(22/03/2019 10:11 CH)

Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018(03/08/2018 1:39 SA)

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018(21/03/2018 11:13 SA)