Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ 2014-2018

Đăng ngày 28 - 05 - 2019
100%

Ngày 15/5/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 681/QĐ-BKHĐT về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ 2014-2018

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ 2014-2018:

1. Danh mực văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Danh mực văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các danh mực được đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( http://www.mpi.gov.vn)

Chi tiết có Quyết định số 681/QĐ-BKHĐT

 

<

Tin mới nhất

Hướng dẫn sử dụng cài đặt ứng dụng app NCOVI và sử dụng khai báo y tế(17/03/2020 7:55 SA)

Tổng hợp ý kiến nhân dân về 5 tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi “Sáng tác Biểu tượng tỉnh...(30/08/2019 12:55 SA)

Thông báo thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019(20/08/2019 9:38 CH)

Thông báo về việc gửi, nhận văn bản điện tử (28/06/2019 8:26 SA)

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế...(28/05/2019 11:12 SA)

Triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ...(15/05/2019 11:24 CH)

Hội nghị trực tuyến ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2019.(18/01/2019 12:09 SA)

Hội nghị bàn giải pháp phát triển doanh nghiệp năm 2019.(05/12/2018 1:33 SA)