214 người đang online
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 57SKHĐT-TH
Ngày ban hành 20/02/2016
Trích yếu KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2016
Cơ quan ban hành Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Tổng hợp
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống