2169 người đang online
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV
Ngày ban hành 11/12/2015
Trích yếu Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Cơ quan ban hành BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ NỘI VỤ
Lĩnh vực Hành chính
Loại văn bản THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Tài liệu đính kèm Tải xuống