3395 người đang online

Hướng dẫn

Đăng ngày 11 - 11 - 2010
100%

Công dân, tổ chức, doanh nghiệp khi có nhu cầu được giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa, đề nghị tìm hiểu kỹ các Hướng dẫn có liên quan; thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân, tổ chức, doanh nghiệp khi yêu cầu Sở giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền.

- Các mẫu Hồ sơ liên quan có thể tham khảo và tải xuống từ Website của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thanhhoa.gov.vn  hoặc tìm hiểu mẫu được niêm yết công khai tại các Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở.

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:
- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30
các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết)
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00
các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết)
2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:
Trụ sở:         Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Địa chỉ:                 45B Đại lộ Lê Lợi P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa
Điện thoại:        0373.  
Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 
I - Quyền của công dân, tổ chức, doanh nghiệp:
1. Yêu cầu được giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.
2. Đóng góp ý kiến theo Mẫu Phiếu tiếp nhận các góp ý của công dân, tổ chức, doanh nghiệp gửi vào Hòm thư góp ý đặt tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc theo địa chỉ chính của cơ quan.
3. Thông báo qua đường dây nóng hoặc khiếu nại, tố cáo những hành vi tiêu cực hoặc gây phiền hà, nhũng nhiễu công dân, tổ chức của cán bộ, công chức Sở theo quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.
Số điện thoại đường dây nóng: (0373) 852 366.       Fax: (0373) 851 451
Hộp thư điện tử:         
Địa chỉ nhận đơn, thư:           Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa
                                    45B Đại lộ Lê Lợi P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa.
Website:                                               www.skhdt.thanhhoa.gov.vn
 
II – Nghĩa vụ của công dân, tổ chức, doanh nghiệp:
1. Khi có yêu cầu được giải quyết thủ tục hành chính, mỗi công dân, tổ chức phải tôn trọng cơ quan hành chính; khai đầy đủ, đúng các nội dung theo mẫu và nộp đủ hồ sơ theo quy định được niêm yết công khai tại Bộ phận TNHS và trả kết quả giải quyết TTHC.
2. Khi đến giao dịch để thực hiện các thủ tục liên quan phải xuất trình: Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy giới thiệu (trong trường hợp đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp) hoặc Giấy ủy quyền khi nộp hồ sơ; Phiếu trả lời khi nộp bổ sung hồ sơ; Phiếu giao nhận hồ sơ khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
3. Nộp phí, lệ phí đầy đủ (nếu có) theo quy định.    
4. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
5. Trang phục lịch sự; Giữ gìn vệ sinh chung; Không gây mất trật tự, thực hiện văn hóa công sở. Không mang vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, hoá chất độc hại, tài liệu có nội dung phản động, đồi trụy và những hàng hoá cấm tiêu thụ vào cơ quan.

<

Tin mới nhất

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa...(30/05/2019 1:22 SA)

Chuyển đổi dữ liệu đăng ký hợp tác xã vào Hệ thông thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã của...(11/04/2019 10:01 SA)

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành lập và hoạt...(13/11/2018 12:50 SA)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa(05/04/2018 12:45 SA)

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh...(03/04/2018 10:23 SA)

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã thuộc thẩm...(21/07/2016 4:33 CH)

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải...(06/05/2016 8:38 SA)

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã thuộc thẩm...(29/04/2016 12:02 SA)

°