Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017

Đăng ngày 25 - 05 - 2017
100%

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017

I. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2017

1. Về kinh tế

1.1. Về nông, lâm, thủy sản

Vụ chiêm xuân diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt; tính đến 15/5, các địa phương đã thu hoạch được 18.843 ha lúa, đạt 15,4 % kế hoạch; 6.374 ha ngô, đạt 40%; 1.044 ha lạc, đạt 11,2%; dự kiến năng suất lúa đạt 64,5 tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha, sản lượng ước đạt 788,3 nghìn tấn, giảm 7 nghìn tấn so với cùng kỳ, vượt 7,9% kế hoạch. Diện tích trồng mía nguyên liệu niên vụ 2017 - 2018 đạt 23.500 ha, bằng 81% kế hoạch. Ngành lâm nghiệp sản xuất được trên 17,2 triệu cây giống các loại, trồng 3.358 ha rừng tập trung, đạt 33,58% kế hoạch; công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng được quan tâm thực hiện, trong tháng không để xảy ra cháy rừng; đã phát hiện, xử lý 60 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, thu nộp ngân sách nhà nước 667,5 triệu đồng.

Về chăn nuôi: theo kết quả điều tra chăn nuôi ngày 01/4/2017, đàn bò tăng 7,2%, đàn trâu tăng 0,4%, đàn lợn tăng 0,9%, đàn gia cầm tăng 1,3% so với cùng kỳ. Công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được ngành nông nghiệp và các địa phương tập trung chỉ đạo, trong tháng không có dịch bệnh phát sinh; tính đến ngày 15/5, đã tiêm phòng được trên 3,7 triệu liều vắc xin cho gia súc, gia cầm, nhiều loại vắc xin đã đạt 80 - 90% diện tiêm.

Sản xuất thủy sản tăng trưởng khá; giá trị sản xuất ước đạt 419,5 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt 13.288 tấn, tăng 5,7%, trong đó sản lượng khai thác đạt 9.337 tấn, tăng 8,7%. Tính chung 5 tháng, giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 2.092 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch, tăng 6,1% so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt 65,5 nghìn tấn, bằng 41,6% kế hoạch, tăng 6%.

Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; toàn tỉnh hiện có 01 huyện, 180 xã, 339 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân toàn tỉnh đạt 14,2 tiêu chí/xã.

Nhìn chung, lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thủy sản trong 5 tháng đầu năm có bước phát triển tương đối đồng đều và đạt kết quả khá tích cực; nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ và có khả năng hoàn thành kế hoạch cả năm.

1.2. Về công nghiệp - xây dựng

Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt 5.682 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ, trong đó: Khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 3,2%, khu vực dân doanh tăng 13,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 7,6%; hầu hết các sản phẩm chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ, một số sản phẩm tăng cao như: Xi măng (tăng 39,1%), quần áo may sẵn (28,4%), điện sản xuất (21%), nước máy (20,8%), thủy sản đông lạnh chế biến (19,5%)... Tính chung 5 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 27.237 tỷ đồng, bằng 34,8% kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong tháng, nhà máy thủy điện Trung Sơn đã phát điện tổ máy thứ 3, chính thức đi vào vận hành thương mại; nhà máy thủy điện Bá Thước 1 bắt đầu phát điện tổ máy thứ 3 với công suất 15 MW.

Huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tháng 5 ước đạt 5.237 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 23.407 tỷ đồng (chưa tính vốn của dân cư và thành phần kinh tế khác), giảm 33% so với cùng kỳ. Giá trị khối lượng thực hiện của các dự án đầu tư công 5 tháng ước đạt 250 tỷ đồng, tính chung 5 tháng ước đạt 1.260 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ; giải ngân đến ngày 20/5 đạt 890 tỷ đồng, bằng 41% so với số vốn đã được giao kế hoạch chi tiết. 

1.3. Về dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước đạt 6.723 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ; trong đó, các ngành khách sạn - nhà hàng và du lịch lữ hành tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, lần lượt là 20,5% và 28,3%. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 33.615 tỷ đồng, bằng 41% kế hoạch, tăng 15,9% so với cùng kỳ. Thị trường giá cả hàng hóa, dịch vụ nhìn chung ổn định; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 giảm 0,4% so với tháng trước, một phần do tác động của việc giảm giá xăng dầu và giá một số loại thực phẩm ở mức thấp. Công tác quản lý thị trường tiếp tục được tăng cường, lực lượng chức năng đã kiểm tra 495 vụ, xử lý 447 vụ vi phạm về giá, vệ sinh ATTP, buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, thu nộp ngân sách 2,13 tỷ đồng.

Xuất khẩu tăng trưởng mạnh, giá trị tháng 5 ước đạt 150 triệu USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu chính ngạch đạt 146,7 triệu USD, tăng 16,3%. Lũy kế 5 tháng, giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 638 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ và bằng 34,5% kế hoạch. Giá trị nhập khẩu tháng 5 ước đạt 73,9 triệu USD, bằng giảm 9,8%; tính chung 5 tháng ước đạt 328,4 triệu USD, bằng 72,1% cùng kỳ.

Hoạt động du lịch diễn ra sôi động; ngành du lịch ước đón 991,5 nghìn lượt khách, tăng 7,2% so với cùng kỳ, trong đó có 17,8 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 18,7%; doanh thu du lịch ước đạt 1.269 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, ước đón gần 2,78 triệu lượt khách, bằng 38,9% kế hoạch, tăng 7,4% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 3.375 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch, tăng 13,4%.

Vận tải ước đạt 4,2 triệu tấn hàng hóa và 3,4 triệu lượt khách, so với cùng kỳ tăng 9,2% về hàng hóa và 9,7% về lượt khách; tính chung 5 tháng ước đạt 21,1 triệu tấn hàng hóa và 17,1 triệu lượt khách, so với cùng kỳ tăng 9,2% về hàng hóa và 11,8% về lượt khách; doanh thu ước đạt 3.575 tỷ đồng, tăng 13,9%, bằng 39,7% kế hoạch. Xếp dỡ hàng hóa qua cảng Nghi Sơn tăng mạnh, 5 tháng đầu năm đạt 4,76 triệu tấn, gấp 2,2 lần cùng kỳ.

Huy động vốn của các tổ chức tín dụng (không bao gồm ngân hàng phát triển) ước đến 31/5 đạt 65.500 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cuối năm 2016; tổng dư nợ ước đạt 82.100 tỷ đồng, tăng 7,28%. Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tương đối ổn định, lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11% đối với trung và dài hạn; đến nay, có khoảng 4.250 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng, dư nợ đạt 32.764 tỷ đồng, tăng 5,36% so với năm 2016.

 1.4. Hoạt động đối ngoại và công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực; tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017 với quy mô lớn, thu hút nhiều tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tham dự; tại hội nghị, có 32 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến trên 135.000 tỷ đồng, tương đương 6,1 tỷ USD. Trong tháng 5, đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án đầu tư trong nước (DDI) với số vốn đăng ký 13.445 tỷ đồng, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký 264 triệu USD; tính chung 5 tháng, đã thu hút được 83 dự án (6 dự án FDI) với số vốn đăng ký 21.195 tỷ đồng và 272 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 27 dự án và gấp 3,7 lần về vốn đăng ký.

Công tác phát triển doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh; các ngành, địa phương hiện đang tích cực triển khai công tác đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh. Trong tháng, thành lập mới 220 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 814 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 83,3% về số doanh nghiệp và tăng 68% về vốn đăng ký. Tính chung 5 tháng, thành lập mới 881 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 6.330 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 49,1% về số doanh nghiệp và 2,1 lần về vốn đăng ký.

 1.5. Thu NSNN tháng 5 ước đạt 875 tỷ đồng, tính chung 5 tháng ước đạt 4.446 tỷ đồng, bằng 33% dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 4.013 tỷ đồng, tăng 3%. Một số khoản thu tăng khá như: Thu phí, lệ phí (tăng 68%), thu tiền sử dụng đất (66%), tiền thuê mặt đất, mặt nước (63%), thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (30%). Chi ngân sách địa phương tháng 5 ước đạt 1.934 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đạt 9.427 tỷ đồng, bằng 38% dự toán.

1.6. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản tiếp tục được tăng cường, đã từng bước chấn chỉnh hoạt động quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng; đã tổ chức giám sát môi trường tại 45/90 cơ sở theo kế hoạch; hoàn thiện hồ sơ Dự án lập, công bố danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ; kiểm tra, giám sát hoạt động xả thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn; việc tiêu hủy phế phẩm, phế thải tại các công ty TNHH Giầy Aresa, công ty Yotsuba Dress, công ty TNHH Well Union.

2. Về văn hóa - xã hội

Hoạt động văn hóa, thông tin tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, trọng tâm là Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa, các hoạt động khai trương mùa du lịch biển năm 2017. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tiếp tục được quan tâm, trong tháng có 10 làng, thôn, bản, tổ dân phố, 30 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa; 05 xã đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì, thu hút đông đảo nhân dân tham gia; thể thao thành tích cao giành được 78 huy chương (29 huy chương vàng) tại các giải quốc gia và quốc tế.

Ngành giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ học kỳ 2 và tổng kết năm học 2016 - 2017; triển khai công tác hướng dẫn ôn thi và chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018. Tại kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á, tỉnh ta có 01 học sinh đạt giải khuyến khích.

Ngành y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường kiểm tra, thẩm định, quản lý hoạt động hành nghề y, dược tư nhân. Công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường, không có dịch mới phát sinh. Triển khai các dự án xã hội hóa y tế theo Nghị quyết số 93/NQ-CP của Chính phủ tại các Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa.

Ngành lao động, thương binh và xã hội đã phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách an sinh xã hội; tổ chức tiếp nhận các hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại CHDCND Lào. Trong tháng, đã giải quyết việc làm cho 5.770 lao động, tương đương với cùng kỳ, trong đó có 905 lao động đi làm việc ở nước ngoài; giải quyết chế độ thất nghiệp cho 1.618 người; tính chung 5 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm cho 24.980 lao động, bằng 38,1% kế hoạch.

3. Về quốc phòng - an ninh

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định; các lực lượng vũ trang thường xuyên tuần tra kiểm soát, bám sát cơ sở, thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh ngăn chặn và chủ động xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ; tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; hoàn thành công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, quân sự cho các đơn vị theo kế hoạch.

Lực lượng công an đã triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường lực lượng duy trì trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh tại các sự kiện chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong tháng, đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 02 người, so với cùng kỳ giảm 09 vụ, 12 người chết và 13 người bị thương.

Tóm lại, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm tiếp tục có bước phát triển; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khả quan, công nghiệp - xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng khá, các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển tương đối nhanh. Hoạt động kinh tế đối ngoại, công tác xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh; đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017 với quy mô lớn; số lượng dự án đầu tư trực tiếp, số vốn đăng ký, số doanh nghiệp được thành lập mới tăng cao so với cùng kỳ. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn còn những hạn chế, như: một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu (đường, thuốc lá, ô tô) có sản lượng giảm; một số khoản thu ngân sách từ doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt thấp so với cùng kỳ; còn nhiều dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) tiến độ thực hiện chậm; nợ bảo hiểm xã hội kéo dài và chậm được khắc phục; tai nạn tàu cá trên biển; đình công tập thể, lao động xuất cảnh trái phép, truyền đạo, di dân tự do vẫn còn diễn ra.  

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, cùng với việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đã đề ra từ đầu năm và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các phiên họp thường kỳ, các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung chỉ đạo, sớm hoàn thành thu hoạch vụ chiêm xuân để tạo quỹ đất triển khai kế hoạch sản xuất vụ thu, mùa. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong chăn nuôi; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Chuẩn bị tốt các điều kiện về mặt bằng, cây giống để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng tập trung; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng. Tăng cường công tác quản lý giống, chất lượng vật tư trong nuôi trồng thuỷ sản; quản lý chặt chẽ công tác đăng ký, đăng kiểm, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển. Chủ động rà soát, xây dựng các phương án phòng chống lụt bão. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ Chương trình xây dựng nông thôn mới.

2. Tăng cường nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhất là đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có sản lượng đạt thấp so với kế hoạch, các dự án công nghiệp có tiến độ thực hiện chậm. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn sớm hoàn thành xây dựng, đi vào chạy thử và vận hành thương mại theo kế hoạch. Đẩy mạnh phát triển thương mại nội địa; đồng thời, tăng cường xúc tiến, mở rộng các thị trường xuất khẩu. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ du lịch, vận tải trên địa bàn tỉnh.

3. Tranh thủ thành công của Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017, tiếp tục tăng cường đấu mối với các nhà đầu tư, các Đại sứ quán, các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại trong và ngoài nước để kêu gọi, thu hút đầu tư vào tỉnh. Tập trung chỉ đạo các đơn vị phối hợp với nhà đầu tư để nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, sớm khởi công các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư tại hội nghị. Tiếp tục đấu mối chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và nhà tài trợ để sớm ký hiệp định tài trợ và chấp thuận vốn cho Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó biến đổi khí hậu đô thị Ngọc Lặc, Dự án Phát triển đô thị động lực Tĩnh Gia và Dự án Hệ thống cấp nước thô chuỗi đô thị dọc quốc lộ 47, TP Thanh Hóa và vùng phụ cận.

4. Các cấp, các ngành, các chủ đầu tư tăng cường nắm bắt tình hình, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư theo từng loại nguồn vốn, từng lĩnh vực, chương trình, dự án để giải quyết khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2017. Các chủ đầu tư được giao dự án khởi công mới năm 2017 khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu để sớm khởi công xây dựng công trình. Rà soát, kiên quyết điều chuyển vốn năm 2017 của các dự án có tiến độ thực hiện chậm, tỷ lệ giải ngân thấp. Tăng cường đôn đốc, xử lý các dự án có số dư tạm ứng lớn, đã quá thời gian quy định nhưng chưa thực hiện việc hoàn ứng. Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách Trung ương.

5. Tập trung chỉ đạo, quản lý nguồn thu; quyết liệt thu hồi các khoản nợ đọng thu từ đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất và cấp quyền khai thác khoáng sản; kiên quyết không cho các nhà thầu, nhà đầu tư tham gia đấu thầu khi chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp NSNN; đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao và phấn đấu vượt thu ở mức cao nhất. Rà soát, đánh giá, để nâng cao hiệu quả của các Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quỹ phát triển đất. Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách theo dự toán, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, tập kết trái phép tài nguyên khoáng sản. Đẩy mạnh giám sát việc xử lý rác thải, nước thải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời ngăn chặn, xử lý và hạn chế các sự cố rủi ro môi trường ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý, giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường.

7. Tuyên truyền có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cả nước, của tỉnh, nhất là các chủ trương, giải pháp phát triển doanh nghiệp; đào tạo khởi sự doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; thu hút đầu tư, công bố quy hoạch. Tổ chức thành công các giải thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII; chuẩn bị tốt các điều kiện để các đoàn thể thao của tỉnh tham gia các giải quốc gia và quốc tế, đội bóng FLC Thanh Hóa đạt thành tích cao trong giai đoạn lượt về V League 2017.

Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn năm học 2017 - 2018 đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế; quản lý tốt các hoạt động hè của học sinh các cấp.

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh mùa hè. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh ATTP tại các cơ sở chế biến, kinh doanh, khu du lịch và các bếp ăn tập thể. Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, nhanh chóng khởi công xây dựng Bệnh viện Ung bướu; tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để triển khai xây dựng Khu dịch vụ y tế chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Phụ sản.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, an toàn vệ sinh lao động, xử lý cơ bản tình trạng nợ đọng BHXH tại các doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt, giải quyết các mâu thuẫn, không để xảy ra đình công, nghỉ việc tập thể tại các doanh nghiệp. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và chế độ, chính sách đối với người có công.

8. Các lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình tuyến biên giới, trên biển và các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống thiên tai. Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; kiểm tra, kiểm soát các khu vực có nguy cơ cao về cháy nổ; thực hiện đồng bộ các biện pháp hạn chế tai nạn giao thông, nhất là trong dịp thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

9. Các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiến hành sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 ở mức cao nhất; đồng thời chuẩn bị tốt các chương trình, đề án, các nội dung trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII và chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2018 để báo cáo các Bộ, ngành Trung ương./.

<

Tin mới nhất

Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về phát triển nhanh và đồng bộ hệ...(04/09/2019 11:17 SA)

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020(17/07/2019 1:51 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020(17/07/2019 1:46 SA)

góp ý vào dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày...(28/06/2019 3:35 CH)

Đề nghị tham gia ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW...(07/06/2019 9:28 SA)

Tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ. (19/12/2018 3:03 CH)

Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn...(26/06/2018 2:42 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018(23/05/2018 11:50 CH)