2039 người đang online

Tuyên truyền, xử lý hành vi mạo danh cán bộ cơ quan quản lý nhà nước gây phiền hà cho doanh nghiệp

Đăng ngày 05 - 07 - 2017
100%

Phối hợp tuyên truyền, xử lý hành vi mạo danh cán bộ cơ quan quản lý nhà nước gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Thời gian gần đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được phản ánh của các cá nhân, doanh nghiệp về hành vi mạo danh cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư liên hệ với doanh nghiệp (chủ yếu là doanh nghiệp mới thành lập) để chào mời, hỗ trợ mua bán sách, tài liệu pháp luật hoặc tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, hứa hỗ trợ tiền ăn trưa và các hỗ trợ khác. Để đăng ký tham gia, các doanh nghiệp phải gửi trước 1,2 triệu đồng cho các đối tượng mạo danh và được nhận tài liệu qua đường bưu điện. Các hành vi trên được các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nhằm mục đích chào hàng, cung cấp dịch vụ, trường hợp doanh nghiệp không thực hiện thì gây áp lực đối với doanh nghiệp thông qua các hành vi đe dọa bị xử lý, xử phạt, gây tâm lý lo ngại, băn khoăn đối với doanh nghiệp chuẩn bị khởi nghiệp kinh doanh, đặc biệt là hành vi mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, lợi dụng danh nghĩa cơ quan quản lý nhà nước để trục lợi và làm ảnh hưởng đến uy tín của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh.

Để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết, cảnh giác và hiểu rõ bản chất sự việc, tránh bị lừa đảo đối với các hành vi mạo danh của các đối tượng trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, Sở không cử cán bộ liên hệ điện thoại hoặc sử dụng các hình thức liên lạc khác để chào mời mua bán sách, tài liệu hoặc đề nghị tài trợ cho bất kỳ một hoạt động nào như phản ánh nêu trên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, các hiệp/hiệp hội doanh nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố thông tin đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết, nhằm cảnh giác, phòng tránh đối với các hành vi lừa đảo, mạo danh nêu trên. Trường hợp phát hiện, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thể đề nghị cơ quan công an tiến hành xem xét, xử lý hoặc phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư qua số điện thoại: 02373.851.450 hoặc địa chỉ email: vulq.skhdt@thanhhoa.gov.vn để cung cấp thông tin và phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị./.

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết...

<

Tin mới nhất

Thống kê về đăng ký doanh nghiệp tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(06/12/2023 1:43 SA)

Thống kê về đăng ký doanh nghiệp tháng 10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(06/11/2023 11:42 CH)

Thống kê về đăng ký doanh nghiệp tháng 9 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(02/10/2023 11:40 CH)

Thống kê về đăng ký doanh nghiệp tháng 8 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(04/09/2023 3:15 SA)

Thống kê về đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(04/08/2023 3:57 SA)

Thống kê về đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(03/07/2023 3:05 SA)

Thống kê về đăng ký doanh nghiệp tháng 5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (02/06/2023 3:02 SA)

Thống kê về đăng ký doanh nghiệp tháng 4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(02/05/2023 2:20 CH)

°