Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 28/2018/QH14
Ngày ban hành 15/06/2018
Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI
Lĩnh vực Lĩnh vực quy hoạch
Loại văn bản Luật
Tài liệu đính kèm Tải xuống