Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Ngày 12/04/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1317/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết Quyết định số1317/QĐ-UBND

VP - Sở Kế hoạch và Đầu tư