Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh - Chi tiết Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 17/07/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

(Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn)

STT

Mã số hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tên thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

 

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

 

1

1.001612.000.00.00.H56

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Mức độ 3

2

2.000720.000.00.00.H56

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Mức độ 3

3

1.001570.000.00.00.H56

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh.

Mức độ 3

4

1.001266.000.00.00.H56

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Mức độ 3

5

2.000575.000.00.00.H56

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Mức độ 3

Chi tiết Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 29/08/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa