Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Sáng ngày 19/9/2023, đồng chí Mai Xuân Liêm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì trao các quyết định của UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã trao Quyết định của UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Tiến  giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã trao Quyết định của UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2021 – 2026; giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Tiếp đó, tại trụ sở Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cũng đã trao Quyết định về việc điều động đồng chí Phạm Quốc Thành, thôi giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2020 – 2025; giới thiệu để HĐND huyện Vĩnh Lộc bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trao Quyết định về việc giao phụ trách điều hành hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cho ông Lê Bá Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, phụ trách điều hành hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cho đến khi kiện toàn chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao Quyết định cho ông Phạm Quốc Thành và ông Lê Bá Hùng.

Sau khi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm mong muốn Tân Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Văn Tiến sớm tiếp cận công việc, tiếp tục phát huy những kinh nghiệm ở cơ sở, cùng tập thể, lãnh đạo Ban giám đốc sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm bày tỏ hy vọng ông Phạm Quốc Thành trên cương vị mới là Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lộc, giới thiệu để HĐND huyện Vĩnh Lộc bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc phải phát huy kinh nghiệm trong công tác quản lý, kinh tế - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí lưu ý Cấp ủy, tập thể cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị có các đồng chí mới được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cần tích cực giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hoá ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lộc Phạm Quốc Thành phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí mới nhận nhiệm vụ mới đều khẳng định đây là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó. Đồng thời cam kết ở vị trí công tác mới, với tất cả nhiệt huyết và trí lực, bản thân sẽ nỗ lực hết mình cùng tập thể, cán bộ đơn vị phát huy trí tuệ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

thanhhoa.gov.vn