Hội nghị giao ban trực tuyến UBND tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố

Sáng ngày 20/10/2023, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến UBND tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Mai Xuân Liêm, Đầu Thanh Tùng; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị. Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố có các Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, thị, thành; lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện; Trưởng Ban quản lý dự án, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Theo Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn Ngân sách nhà nước, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2023, các nhiệm vụ chủ yếu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 trong thời gian tới; kết quả giải ngân vốn trong 10 tháng đầu năm 2023 mặc dù chưa đạt như kỳ vọng đề ra, song đã có những chuyển biến tích cực trong từng tháng, từng quý, giá trị giải ngân đến ngày 12/10/2023 là 8.216 tỷ đồng, bằng 55,17% KH giao chi tiết (cả nước ước 9 tháng là 47,52%), cao hơn 8,7% so với tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước và cao hơn 1.243 tỷ đồng so với số tuyệt đối giải ngân năm 2022. Một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân đạt khá so với kế hoạch: chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước đạt 78,4%; đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết đạt 74,8%.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, theo kế hoạch, toàn tỉnh thực hiện GPMB 2.322,43 ha, tương ứng với 730 dự án. Trong đó có 584 dự án đầu tư công với diện tích là 1.370,57 ha và 146 dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp với diện tích 956,86 ha. Tính đến ngày 10/10/2023 đã ký cam kết GPMB 2.188,05 ha/2.322,43 ha, đạt 94,21%; đo đạc, kiểm kê 2.578,75 ha/2.322,43 ha, đạt 111,04%; phê duyệt phương án bồi thường GPMB 1.932,94 ha/2.322,43 ha, đạt 83,23%; chi trả tiền bồi thường GPMB 1.791,90 ha/2.322,43 ha, đạt 77,16%.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Trong hoạt động thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2023 là 35.340 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện đến ngày 15/10/2023 đạt 30.491 tỷ đồng, bằng 86% dự toán và 74% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa đến ngày 15/10/2023 đạt 18.372 tỷ đồng, bằng 84% dự toán và 72% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 12.119 tỷ đồng, bằng 90% dự toán và 78% so với cùng kỳ.

Đồng chí Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới; tình hình thực hiện Kế hoạch GPMB năm 2023, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; giải pháp chủ yếu nâng cao kết quả thực hiện công tác GPMB trong 3 tháng cuối năm 2023...

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng thời gian qua của các cấp lãnh đạo, các ban ngành trong tỉnh về công tác giải ngân vốn đầu tư công, song vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Do vậy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nghành, các cấp tập trung chỉ đạo nỗ lực vào một số nhiệm vụ sau: 
Các cấp, các ngành phải xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 những tháng cuối năm là một trong những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, tập trung ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện.
Định kỳ 2 tuần hoặc 1 tháng, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tổ chức họp triển khai, giải quyết các vướng mắc, tăng cường đi kiểm tra hiện trường để có giải pháp quyết liệt, sát thực, đạt hiệu quả. Giao các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường đi kiểm tra, thường xuyên nắm bắt tình hình, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Nếu các vướng mắc kéo dài do các nhà thầu thi công, đề nghị gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, có biện pháp kịp thời chấn chỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Kiên quyết điều chuyển vốn từ chủ đầu tư, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, chậm giải ngân sang các chủ đầu tư, dự án có tiến độ giải ngân cao và có khả năng hấp thụ thêm vốn; không để xảy ra tình trạng các dự án chậm giải ngân vốn do nguyên nhân chủ quan như những năm trước đây.
Yêu cầu các huyện, thị, thành phố, các chủ đầu tư phải quyết liệt, chủ động xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các dự án.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đối với vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, công tác lãnh đạo, điều hành đặc biệt quan trọng, đề nghị các cấp ủy, chính quyền tập trung cao độ và nắm chắc tình hình, có giải pháp kịp thời. Đồng chí đề nghị sau cuộc họp này phải có chuyển biến rõ rệt, hiệu quả.
Đối với công tác thu – chi ngân sách, giao Sở Tài chính tổ chức Hội nghị với UBND các huyện, thị, thành phố, có tham mưu sớm gửi UBND tỉnh về công tác thu – chi.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Về công tác GPMB, cố gắng tập trung cao độ nhất, có các giải pháp phù hợp với công tác GPMB nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
Ngay sau cuộc họp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị, thành, sở, ngành, ban quản lý nếu có vướng mắc, khó khăn, gửi văn bản báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/10/2023. Yêu cầu các huyện, thị, thành, sở, ngành cần rà soát lại các nội dung trình HĐND tỉnh báo cáo UBND tỉnh trước 10/11/2023./.

thanhhoa.gov.vn