Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 11 năm 2017

Đăng ngày 17 - 11 - 2017
100%

Ngày 16/11/2017, UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2017, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị  có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

trình bày Báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2017, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018. Kinh tế xã hội của tỉnh năm 2017 tiếp tục có bước phát triển, có 20/25 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND tỉnh quyết nghị hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu đề ra. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 9,08%, trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 2,03%, công nghiệp - xây dựng tăng 11,82%; dịch vụ tăng 9,74%, thuế sản phẩm tăng 3,75%. Báo cáo cũng tổng hợp, đánh giá, trong năm 2017 có 06 lĩnh vực nổi bật của tỉnh là: (1) Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa năm 2017 với quy mô cấp quốc gia; (2) đã khởi công xây dựng và hoàn thành một số dự án lớn, góp phần thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển; (3) hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư tiếp tục phát triển, đã thu hút được 231 dự án đầu tư trực tiếp (10 dự án FDI), tăng 47 dự án và gấp 4,7 lần vốn đăng ký so với cùng kỳ; (4) các ngành dịch vụ có nhiều khởi sắc, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15,2%, lượng khách hàng không tăng 1,25 lần, hàng hóa thông qua cảng biển tăng 41,6% so với cùng kỳ; (5) giáo dục mũi nhọn, thể thao tiếp tục duy trì thành tích cao, đứng trong top đầu cả nước; (6) an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định cho phát triển KT-XH.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu cụ thể những hạn chế, yếu kém như: có 5 chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch, trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) không đạt kế hoạch chủ yếu do Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn chậm đi vào sản xuất so với dự kiến; việc thực hiện một số định hướng lớn của Đề án tái cơ cấu nông nghiệp thực hiện chậm và chưa rõ nét; tiến độ thực hiện một số dự án sản xuất công nghiệp chủ lực chậm so với kế hoạch; công tác vận động, xúc tiến đầu tư tuy đạt nhiều kết quả tích cực, song công việc hoàn thiện thủ tục đầu tư ở một số dự án đã ký cam kết, thỏa thuận hợp tác tại Hội nghị xúc tiến đầu tư còn chậm; thu ngân sách nhà nước chưa đạt dự toán giao (bằng 97,3% dự toán); công tác quản lý chất lượng quy hoạch vẫn còn bất cập; công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công mới và tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư còn chậm...

Đồng chí Lê Như Tuấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2018, song song với việc triển khai kịp thời, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của Trung ương trên địa bàn, các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong cả giai đoạn 2016 - 2020, sẽ tập trung nỗ lực cao trong 5 mục tiêu chính gồm: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; tăng cường thu hút đầu tư, phát triển mạnh doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng, khởi công các dự án lớn nhằm tạo đà cho tăng trưởng các năm tiếp theo; thực hiện tốt công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; chú trọng bảo vệ môi trường, xử lý cơ bản các điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chủ động các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu. Cụ thể về mục tiêu tốc độ tăng trưởng đạt từ 14 - 15%.

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo phương án phân bổ dự toán chi cấp tỉnh; dự toán thu, chi ngân sách cấp huyện, xã năm 2018. Theo đó, dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018 là 12.663.587 triệu đồng, trong đó chi cho đầu tư phát triển là 1.650.460 triệu đồng, chi thường xuyên là 7.245.208 triệu đồng, còn lại là chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách tỉnh và chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, kế hoạch đầu tư công năm 2018. Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý năm 2018 là 6.761,122 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2017. Trong đó có xác định các lĩnh vực ưu tiên đầu tư gồm: các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm cho cả nhiệm kỳ đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII thông qua; các dự án, công trình lớn, quan trọng mang tính chất vùng, kết nối các vùng, các khu kinh tế động lực, các quốc lộ, tỉnh lộ, các công trình cấp bách phục vụ sản xuất, an sinh xã hội; các dự án, các công trình cấp bách cần phải đầu tư ngay, các công trình khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, các công trình dự án cấp thiết đã có ý kiến của HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong phát triển KT- XH năm 2017, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân tồn tại. Đa số đại biểu đều thống nhất với các báo cáo, đồng thời cho rằng, những thiệt hại do mưa bão đợt tháng 10 vừa qua gây ra, làm ảnh hưởng lớn tới việc thực hiện mục tiêu phát triển KTXH của các ngành.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với 04 dự thảo báo cáo đã trình bày và đánh giá cao Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Đồng chí yêu cầu các đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến thảo luận tại hội nghị, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù năm 2017 tỉnh gặp nhiều khó khăn do thiên tai, Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn chậm tiến độ nhưng tình hình KT - XH vẫn đạt khá trên các lĩnh vực: nông nghiệp vẫn giữ được ổn định; công nghiệp đạt kết quả khá; công tác phòng chống bão lụt, công tác chỉ đạo điều hành của các cấp các ngành, địa phương về phòng chống thiên tai tốt. Thu hút đầu tư lớn, dư nợ tín dụng cao, đã khởi công các dự án lớn, tổng vốn đăng ký đầu tư của các dự án đã chấp thuận cao. Văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả tích cực; ngành y tế có nhiều chuyển biến, đang hoàn chỉnh cơ chế tự chủ của các bệnh viện, thành lập Bệnh viện Ung bướu... Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung xử lý. Tình hình an ninh chính trị - an toàn xã hội được giữ vững.

Về những khó khăn yếu kém, đồng chí nhấn mạnh, đối với một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch (GRDP, thu ngân sách, giảm nghèo, tiêu chí đạt nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp) yêu cầu các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ làm rõ nguyên nhân chưa đạt, trách nhiệm của từng cấp, ngành, địa phương, cá nhân; nghiên cứu giải pháp đối với những chỉ tiêu có khả năng đạt được. Đầu tư công, giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính chưa được cải thiện.

Một số sở, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo điều hành, thực thi mệnh lệnh hành chính.

Về mục tiêu chung 2018, đồng chí thống nhất lựa chọn phương án GRDP phấn đấu đạt 15% trở lên. Về các nhiệm vụ giải pháp cụ thể: (1) chủ động tháo gỡ sản xuất kinh doanh (khắc phục hậu quả lũ lụt để sản xuất, hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ Đông, triển khai có hiệu quả các cơ chế tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tiếp tục chủ trương kích cầu sản phẩm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ liên kết tạo ra chuỗi giá trị trong sản xuất hàng hóa); (2) tập trung giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục chồng chéo trong thanh tra; (3) tập trung thực hiện các giải pháp khơi thông dòng vốn đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, rà soát lại các dự án đã chấp thuận đầu tư, phấn đấu khởi công các dự án lớn trong năm 2018, tập trung lãnh chỉ đạo trong công tác GPMB (nghiên cứu trách nhiệm cụ thể của địa phương, xã trong GPMB, đặc biệt là phải ký cam kết giữa chủ đầu tư và địa phương), tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong giải quyết các thủ tục đầu tư; tiếp tục khuyến khích đầu tư theo hình thức PPP; thu hút các thành phần kinh tế trong đầu tư các dự án công cộng về y tế, giáo dục, môi trường,... (4) tiếp tục đổi mới nghiên cứu ứng dụng KHCN trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, CNTT. (5) Về y tế: cần khẩn trương xây dựng và đưa vào hoạt động các Bệnh viện, tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật mới trong bệnh viện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. (6) Công tác giảm nghèo: yêu cầu giảm nghèo đến từng hộ, phân công trách nhiệm cụ thể cho cấp xã, thôn. (7) Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 04, 05 về an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường. (8) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết có trọng tâm, trọng điểm; yêu cầu Công an tỉnh nghiêm túc thực thi mệnh lệnh hành chính, tăng cường trách nhiệm. (9) Nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý; hoàn thiện thể chế trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh, kiểm tra. Trong năm 2018 phải tiến hành việc tinh giản biên chế, sáp nhập thôn, bản; đưa Trung tâm hành chính công vào hoạt động hiệu quả.

Ngày 17/11/2017, UBND tỉnh tiếp tục Phiên họp thường kỳ để thông qua nhiều Đề án, nội dung quan trọng./.

<

Tin mới nhất

Hướng dẫn sử dụng cài đặt ứng dụng app NCOVI và sử dụng khai báo y tế(17/03/2020 7:55 SA)

Tổng hợp ý kiến nhân dân về 5 tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi “Sáng tác Biểu tượng tỉnh...(30/08/2019 12:55 SA)

Thông báo thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019(20/08/2019 9:38 CH)

Thông báo về việc gửi, nhận văn bản điện tử (28/06/2019 8:26 SA)

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế...(28/05/2019 11:12 SA)

Triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ...(15/05/2019 11:24 CH)

Hội nghị trực tuyến ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2019.(18/01/2019 12:09 SA)

Hội nghị bàn giải pháp phát triển doanh nghiệp năm 2019.(05/12/2018 1:33 SA)