716 người đang online
  • Phối hợp tuyên truyền, xử lý hành vi mạo danh cán bộ cơ quan quản lý nhà nước gây phiền hà cho doanh nghiệp.

  • Thông báo thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2012 và lịch làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá Thực hiện chế độ nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá xin thông báo: 1. Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2012 và lịch làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá. Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá nghỉ làm việc từ ngày Thứ Bẩy (21/01/2012) đến hết ngày Chủ nhật(29/01/2012). Các hoạt động giao dịch, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại các bộ phận “một cửa” của Sở nghỉ làm việc trong thời gian trên. Từ Thứ Hai, ngày 30/01/2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá trở lại làm việc bình thường.

1