Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
24/2024/NĐ-CP 27/02/2024 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
23/2024/NĐ-CP 27/02/2024 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực
4394/SKHĐT-ĐKKD 17/07/2023 báo cáo kết quả thực hiện triển khai Đề án 06 tháng 7 năm 2023.
4333/SKHĐT-ĐKKD 14/07/2023 báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 của tuần 2 tháng 7 năm 2023
4245/SKHĐT-ĐKKD 11/07/2023 đăng ký cán bộ công chức tham gia khóa đào tạo Đề án 06 của Chính phủ.
4166/SKHĐT-ĐKKD 07/07/2023 báo cáo định kỳ (tuần 1 tháng 7 năm 2023) về kết quả thực hiện Đề án 06.
3947/SKHĐT-ĐKKD 29/06/2023 báo cáo định kỳ (tuần 4 tháng 6 năm 2023) về kết quả thực hiện Đề án 06.
3976/SKHĐT-VP 29/06/2023 V/v thực hiện Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Tổ công tác Đề án 06 tháng 5/2023
3616/SKHĐT-ĐKKD 16/06/2023 báo cáo định kỳ (tuần 2 tháng 6 năm 2023) về kết quả thực hiện Đề án 06.
3635/SKHĐT-ĐKKD 16/06/2023 báo cáo tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2023.
3395/SKHĐT-ĐKKD 08/06/2023 báo cáo định kỳ (tuần 1 tháng 6 năm 2023) về kết quả thực hiện Đề án 06 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7672/UBND-KHTTHCNC ngày 02/6/2023.
3310/SKHĐT-THQH 05/06/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7585/UBND-KHTTHCNC ngày 31/5/2023.
3258/KH-SKHĐT 02/06/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình điểm tuyên truyền thực hiện Đề án 06 của Sở Kế hoạch Và Đầu tư Thanh Hóa
2917/SKHĐT-ĐKKD 18/05/2023 báo cáo kết quả thực hiện triển khai Đề án 06 tháng 5 năm 2023.
2772/KH-SKHĐT 12/05/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023
1 2 
1198 người đang online
°