Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=6

Tổ chức đón Tết Mậu Tuất Năm 2018 (02/02/2018)

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018