Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=6

Tổ chức đón Tết Mậu Tuất Năm 2018 (02/02/2018)

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3914/SKHĐT-QH 01/07/2019 V/v triển khai công văn số 3763/BKHĐT-HTX ngày 05/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự chuyển đổi các HTX
3331/SKHĐT-QH 10/06/2019 V/v triển khai Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
2981/SKHĐT-TĐ 15/06/2018 V/v dự hội nghị công bố Quyết định kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo đề nghị của Đoàn kiểm tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
28/2018/QH14 15/06/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.
2141 /SKHĐT-TĐ 09/05/2018 V/v quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu.
1420/SKHĐT-TĐ 28/03/2018 V/v đề xuất danh sách cán bộ tham gia kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu
1075/SKHĐT-TTr 09/03/2018 Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng Quý I/2018
6135/QĐ-SKHĐT 18/12/2017 V/v ban hành Kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa
21/2017/QH14 24/11/2017 Luật Quy hoạch
5316/QĐ-SKHĐT 15/12/2016 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa
1 2 3 4 5 6