2074 người đang online
http://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn
https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/153-ttg.signed.pdf
https://conganthanhhoa.gov.vn/de-an-06

Thực hiện Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh (24/08/2022)

Ngày 12/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đất đai

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực ký quỹ bảo đảm (23/08/2022)

Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực ký quỹ bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Thanh Hóa trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (18/03/2019)

Ngày 11/03/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 865/QĐ-UBND về việc Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Thanh Hóa trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

Nghị định số 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (30/01/2019)

Ngày 24/01/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; có hiệu lực từ ngày 12/3/2019, gồm 05 chương 33 điều.

Cảnh báo một số hành vi mạo danh Sở Kế hoạch và Đầu tư (19/01/2022)

Cảnh báo một số hành vi mạo danh Sở Kế hoạch và Đầu tư gây phiền hà cho doanh nghiệp, hợp tác xã

Tham gia góp ý dự thảo một số Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025. (27/10/2021)

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 về việc phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Báo cáo đánh giá tác động về một số Chính sách hỗ trợ phát triển...

thông báo và đăng ký nhân viên vận chuyển công nghệ để thực hiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh (01/09/2021)

thông báo và đăng ký nhân viên vận chuyển công nghệ để thực hiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tiếp định kỳ doanh nghiệp tháng 12 năm 2017 (22/12/2017)

Chiều ngày 21/12/2017, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 12 để tiếp nhận phản ánh và giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Tuyên truyền, xử lý hành vi mạo danh cán bộ cơ quan quản lý nhà nước gây phiền hà cho doanh nghiệp (05/07/2017)

Phối hợp tuyên truyền, xử lý hành vi mạo danh cán bộ cơ quan quản lý nhà nước gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 (06/12/2023)

Sáng ngày 05/12/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (04/12/2023)

Ngày 4/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong cả nước.

Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023 (28/11/2023)

Ngày 27/11/2023, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023.

Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2023 (23/11/2023)

Ngày 22/11/2023, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2023. Thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an...

Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023 (08/11/2023)

Chiều ngày 07/11/2023, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023.

9 tháng đầu năm 2023, Thanh Hóa có 2.119 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (31/10/2023)

Trong 9 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 2.119 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đứng thứ 8 cả nước và đứng đầu các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, đạt 70,3% kế hoạch, giảm 21,3% so với cùng kỳ. Vốn điều lệ đăng ký đạt 13.467,4 tỷ đồng, vốn điều lệ đăng ký bình quân đạt 6,4 tỷ đồng/doanh...

°