Thực hiện Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh

Đăng ngày 24 - 08 - 2022
100%

Ngày 12/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đất đai

Theo đó, các Quyết định sau đây không còn hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/8/2022, bao gồm: (1). Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định việc thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; (2). Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh sửa đổi một số điều của Quy định việc thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận địa điểm đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh; (3). Quyết định số 2344/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; (4). Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh sửa đổi một số điều của Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 2344/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh.

Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của đơn vị liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và ký quỹ bảo đảm dự án đầu tư, không tiếp tục thực hiện theo quy định tại các Quyết định đã được UBND tỉnh bãi bỏ nêu trên. Việc triển khai các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và bảo đảm thực hiện dự án đầu tư (gồm ký quỹ đầu tư hoặc bảo lãnh của tổ chức tín dụng về nghĩa vụ ký quỹ) sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật đầu tư hiện hành và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, phối hợp triển khai thực hiện./.

Kích vào đây để xem Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh

 

<

Tin mới nhất

Yêu cầu báo giá(27/06/2024 3:51 CH)

Yêu cầu báo giá(26/06/2024 9:19 SA)

Yêu cầu báo giá(31/05/2024 5:32 CH)

Hướng dẫn quy trình đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp(02/01/2024 10:14 SA)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và...(30/08/2022 9:54 SA)

Công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh...(30/08/2022 9:50 SA)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và...(26/08/2022 9:56 SA)

Thực hiện Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh(24/08/2022 2:55 SA)

1098 người đang online
°