Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các phòng chuyên môn của Sở

100%

Các phòng chuyên môn của Sở

1. Văn phòng

Ông: Lê Quang Quyền - Chánh Văn phòng.

Điện thoại: 037.3851451

 

2. Thanh tra

Bà:        

Điện thoại: 037.3

 

3. Phòng Đăng ký kinh doanh

Ông: Hoàng Văn Thụ – Trưởng phòng

Điện thoại: 037.3

 

4. Phòng Tổng hợp

Bà:        

Điện thoại: 037.3852122

 

5. Phòng Kinh tế công nghiệp và dịch vụ

Bà:

Điện thoại: 037.3

 

6. Phòng Kinh tế nông nghiệp

Bà: Nguyễn Thị Giang – Trưởng phòng

Điện thoại: 037.3

 

7. Phòng Văn xã

Bà: Đặng Thanh Liêm – Trưởng phòng

Điện thoại: 037.3

 

8. Phòng Kinh tế đối ngoại

Ông:Trịnh Hà Hoàng Linh – Trưởng phòng

Điện thoại: 037.3

 

9. Phòng Thẩm định

Bà: Lê Thị Hoa – Trưởng phòng

 Điện thoại: 037.3

 

10. Phòng Quản lý quy hoạch.

Ông: Nguyễn Văn Trình – Trưởng phòng

Điện thoại: 037.3