• Trong 2 ngày 20 và 21-2-2012, đồng chí Lê Huy Ngọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cố vấn Ban Chỉ đạo Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã đi khảo sát việc triển khai thực hiện XDNTM tại huyện Quảng Xương và huyện Nga Sơn.

1 
1106 người đang online
°