2189 người đang online

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực ký quỹ bảo đảm

Đăng ngày 23 - 08 - 2022
100%

Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực ký quỹ bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực ký quỹ bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Kích vào đây để xem chi tiết

<

Tin mới nhất

Thực hiện Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh(24/08/2022 2:55 SA)

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực ký quỹ bảo đảm(23/08/2022 3:01 SA)

Công khai, niêm yết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư(19/03/2020 12:36 SA)

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc...(02/12/2019 1:51 SA)

Triển khai thực hiện Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa(20/11/2019 8:45 SA)

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa...(30/05/2019 1:22 SA)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm...(15/04/2019 9:07 CH)

Chuyển đổi dữ liệu đăng ký hợp tác xã vào Hệ thông thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã của...(11/04/2019 10:01 SA)

°