2075 người đang online

thông báo và đăng ký nhân viên vận chuyển công nghệ để thực hiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 01 - 09 - 2021
100%

thông báo và đăng ký nhân viên vận chuyển công nghệ để thực hiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 2468/SCT-QLTM ngày 31/8/2021 của Sở Công thương về việc thông báo và đăng ký nhân viên vận chuyển công nghệ để thực hiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh. Để kịp thời đảm bảo nhân lực, phương tiện vận chuyển hàng hóa từ đơn vị cung ứng đến người dân nhằm mục đích không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân và chủ động trong mọi tình huống trong trường hợp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý đơn vị quan tâm, triển khai một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, nhất là Công điện khẩn số 25/CĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Thông báo cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngành, nghề “Chuyển phát”, các Công ty giao nhận hàng hóa thương mại điện tử, lập danh sách nhân viên chuyển phát công nghệ (Shipper), đăng ký các Shipper hoạt động và gửi về Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải trước ngày 06/9/2021

Kích vào đây để xem chi tiết

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Thống kê về đăng ký doanh nghiệp tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(06/12/2023 1:43 SA)

  Thống kê về đăng ký doanh nghiệp tháng 10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(06/11/2023 11:42 CH)

  Thống kê về đăng ký doanh nghiệp tháng 9 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(02/10/2023 11:40 CH)

  Thống kê về đăng ký doanh nghiệp tháng 8 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(04/09/2023 3:15 SA)

  Thống kê về đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(04/08/2023 3:57 SA)

  Thống kê về đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(03/07/2023 3:05 SA)

  Thống kê về đăng ký doanh nghiệp tháng 5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (02/06/2023 3:02 SA)

  Thống kê về đăng ký doanh nghiệp tháng 4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(02/05/2023 2:20 CH)

  °