Tham gia góp ý dự thảo một số Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025.

Đăng ngày 27 - 10 - 2021
100%

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 về việc phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Báo cáo đánh giá tác động về một số Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021- 2025

 Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo chính sách nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật hiện hành, có ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Báo cáo đánh giá tác động về một số Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021- 2025. Văn bản tham gia góp ý của Quý đơn vị đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 02/11/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.(Có dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Báo cáo nêu trên gửi kèm theo)

Kích vào đây để xem chi tiết

 Kích vào đây để tải dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Báo cáo

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Thống kê về đăng ký doanh nghiệp tháng 6 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024(03/07/2024 5:33 SA)

  Cảnh báo hiện tượng mạo danh cán bộ nhà nước liên hệ với doanh nghiệp.(11/06/2024 4:51 CH)

  Thống kê về đăng ký doanh nghiệp tháng 5 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024(05/06/2024 3:54 CH)

  Thống kê về đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024(24/05/2024 8:25 SA)

  Thống kê về đăng ký doanh nghiệp tháng 04 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(08/05/2024 2:08 SA)

  Thông báo về việc hỗ trợ chuyển phát kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp...(25/04/2024 3:38 CH)

  Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 16/4/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa(22/04/2024 3:14 SA)

  Thống kê về đăng ký doanh nghiệp tháng 03 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(03/04/2024 3:02 CH)

  1183 người đang online
  °