Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hội nghị bàn giải pháp phát triển doanh nghiệp năm 2019.

Đăng ngày 05 - 12 - 2018
100%

Chiều ngày 03/12/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giải pháp phát triển doanh nghiệp năm 2019 do đồng chí Lê Thị Thìn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 30/11/2018, trên địa bàn tỉnh đã có 3.014 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 17% so với cùng kỳ. Ước năm 2018, toàn tỉnh có 3.222 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4.3% so với cùng kỳ và đạt 107,5% kế hoạch năm. Thanh Hóa hiện là địa phương đứng thứ 7 cả nước về số Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Các chỉ tiêu về tổng vốn đăng ký doanh nghiệp, vốn điều lệ và số lao động trong các doanh nghiệp thành lập mới đều tăng. Lũy kế đến hết năm 2018 toàn tỉnh có khoảng 13.275 doanh nghiệp hoạt động, đạt 36,3 doanh nghiệp đang hoạt động/ 1 vạn dân. Nộp ngân sách của khu vực doanh nghiệp ước đạt 5.393 tỷ đồng, chiếm 36,5% tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số huyện chưa hoàn thành chỉ tiêu về phát triển doanh nghiệp; kết quả phát triển doanh nghiệp chưa thật sự bền vững, chất lượng doanh nghiệp nhìn chung còn hạn chế cả về quy mô, năng lực, hiệu quả hoạt động; việc đào tạo doanh nhân và khởi sự doanh nghiệp ở một số địa phương còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Đồng chí Ngô Đình Hùng – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu số lượng thành lập doanh nghiệp năm 2019; đồng thời đề xuất một số biện pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện, động lực thực sự cho doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo và phát triển sản xuất, kinh doanh, như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch; nghiên cứu giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp mới thành lập; các sở, ngành phối hợp để hạn chế tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo; đổi mới cách thức tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các lớp học ... Hội nghị cũng thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2025.

Đồng chí Lê Thị Thìn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, xem xét, nghiên cứu lại kế hoạch đào tạo phát triển doanh nghiệp năm 2019 cho phù hợp, trong đó chú trọng phân bổ chỉ tiêu lớp đào tạo cho cả đối tượng các doanh nghiệp đang hoạt động. Đồng thời, phối hợp với ngành thuế, các hiệp hội để phân loại, tổ chức các lớp đào tạo phù hợp với từng nhóm ngành, nghề. Giao Cục Thuế tỉnh rà soát, đánh giá thực trạng hộ kinh doanh, đề xuất giải pháp cụ thể đối với từng nhóm hộ kinh doanh để vận động, hỗ trợ, khuyến khích các hộ có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan phải công bố, hướng dẫn các thủ tục hành chính của lĩnh vực ngành quản lý trên Cổng thông tin điện tử của ngành mình để doanh nghiệp dễ tra cứu, tìm hiểu và thực hiện./.

 

 

Bích Phương

<

Tin mới nhất

Hướng dẫn sử dụng cài đặt ứng dụng app NCOVI và sử dụng khai báo y tế(17/03/2020 7:55 SA)

Tổng hợp ý kiến nhân dân về 5 tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi “Sáng tác Biểu tượng tỉnh...(30/08/2019 12:55 SA)

Thông báo thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019(20/08/2019 9:38 CH)

Thông báo về việc gửi, nhận văn bản điện tử (28/06/2019 8:26 SA)

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế...(28/05/2019 11:12 SA)

Triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ...(15/05/2019 11:24 CH)

Hội nghị trực tuyến ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2019.(18/01/2019 12:09 SA)

Hội nghị bàn giải pháp phát triển doanh nghiệp năm 2019.(05/12/2018 1:33 SA)