Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thông báo thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Đăng ngày 20 - 08 - 2019
100%

Ngày 22/07/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND và ngày 19/08/2019 Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 421/TB-SNV về thông báo thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019

<

Tin mới nhất

Hướng dẫn sử dụng cài đặt ứng dụng app NCOVI và sử dụng khai báo y tế(17/03/2020 7:55 SA)

Tổng hợp ý kiến nhân dân về 5 tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi “Sáng tác Biểu tượng tỉnh...(30/08/2019 12:55 SA)

Thông báo thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019(20/08/2019 9:38 CH)

Thông báo về việc gửi, nhận văn bản điện tử (28/06/2019 8:26 SA)

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế...(28/05/2019 11:12 SA)

Triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ...(15/05/2019 11:24 CH)

Hội nghị trực tuyến ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2019.(18/01/2019 12:09 SA)

Hội nghị bàn giải pháp phát triển doanh nghiệp năm 2019.(05/12/2018 1:33 SA)