2181 người đang online
  • Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

  • Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015.

  • (Dân trí) - Giải quyết tính ổn định cho thị trường bất động sản (BĐS) chính là tìm nguồn lực tài chính cho thị trường. Tuy nhiên, theo nhận định của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, năm nay sức ép về vốn lên các dự án vẫn rất lớn.

1