Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xây dựng nông thôn mới là nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân

Đăng ngày 22 - 02 - 2012
100%

Trong 2 ngày 20 và 21-2-2012, đồng chí Lê Huy Ngọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cố vấn Ban Chỉ đạo Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã đi khảo sát việc triển khai thực hiện XDNTM tại huyện Quảng Xương và huyện Nga Sơn.

Đồng chí Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cố vấn Ban chỉ đạo Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trao đổi với lãnh đạo xã Nga Thành (Nga Sơn) về mô hình trồng rau màu thu nhập cao của xã.
   
 
    Cùng đi có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại diện lãnh đạo các ngành thành viên của Ban Chỉ đạo XDNTM của tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.
 
    Đồng chí Lê Huy Ngọ và đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế việc XDNTM tại các xã Quảng Giao, Quảng Lợi, Quảng Tân (Quảng Xương); tham quan cánh đồng trồng màu cho thu nhập cao ở xã Nga Thành, khu quy hoạch phát triển trang trại chăn nuôi công nghiệp, mô hình xây dựng nhà văn hóa thôn, ở xã Nga An  (Nga Sơn).
 
    Qua khảo sát thực tế, đồng chí Lê Huy Ngọ đánh giá cao việc chủ động xây dựng các chương trình, nghị quyết nhằm  thực hiện có hiệu quả việc XDNTM ở các địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu của XDNTM là tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân và nâng cao vai trò làm chủ của người dân. Trong quá trình XDNTM cần bắt đầu từ khâu quy hoạch, phải nghiên cứu tìm ra thế mạnh của địa phương; căn cứ vào tình hình thực tiễn đó để lựa chọn tiêu chí thực hiện cho phù hợp và có những giải pháp huy động tối đa nguồn lực cho XDNTM; lồng ghép và linh hoạt trong thực hiện các tiêu chí gắn với thực hiện phong trào xây dựng làng, xã văn hóa kiểu mẫu và thực hiện các mục tiêu quốc gia khác về phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác sẽ tổng hợp các thông tin ở cơ sở để phản ánh với Ban Chỉ đạo Quốc gia nhằm  đẩy nhanh và đúng lộ trình XDNTM tại các địa phương trong cả nước.

<

Tin mới nhất

Xây dựng nông thôn mới là nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân (22/02/2012 5:08 CH)