Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch

Đăng ngày 21 - 03 - 2018
100%

Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 86 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ trong thời gian ít nhất 30 ngày để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin giới thiệu toàn văn dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Ý kiến góp ý của Quý Cơ quan gửi về Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.44139.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Du_thao_Nghi_dinh.doc

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Công bố danh mục dự án quy hoạch hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019(10/01/2019 7:58 SA)

  LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH(26/11/2018 8:01 SA)

  Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch(21/03/2018 3:06 CH)

  Các dự án quy hoạch được phê duyệt từ 01/2016-7/2016(05/08/2016 8:23 SA)

  Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến...(23/09/2015 10:28 SA)

  Thông báo ngày 20/7/2015 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2639/2015/QĐ-UBND(22/07/2015 2:46 CH)

  Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020,...(18/06/2015 2:46 CH)