Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quy chế văn hóa công Sở

Đăng ngày 03 - 06 - 2010
100%

Ngày 03 tháng 6 năm 2010 Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá, đã ban hành Quy chế văn hoá công Sở

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
 

Quy chế này quy định về trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, bài trí công sở tại sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá.

 

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện văn hoá công sở

 

Việc thực hiện văn hoá công sở tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

1. Phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc và điều kiện kinh tế - xã hội;
2. Phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại;
3. Phù hợp với các quy định của pháp luật và mục đích, yêu cầu cải cách hành chính, chủ trương hiện đại hoá nền hành chính nhà nước.
 

Điều 3. Mục đích

 

Việc thực hiện văn hoá công sở nhằm các mục đích sau đây:

1. Bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;
2. Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 

Điều 4. Các hành vi bị cấm

 

1. Hút thuốc lá trong phòng họp và phòng làm việc;

2. Sử dụng đồ uống có cồn tại công sở, trừ trường hợp được sự đồng ý của Lãnh đạo sở vào các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao;
3. Sử dụng điện thoại di động trong phòng họp;
4. Đánh bài dưới mọi hình thức, đánh cờ hoặc chơi thể thao trong giờ làm việc.
 
 Chi tiết vui long bấm vào đây: Quy chế văn hoá công Sở 

<

Tin mới nhất

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025(05/02/2021 2:53 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.(18/09/2020 11:40 CH)

Quy chế văn hóa công Sở(03/06/2010 5:07 CH)