Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 28 - 10 - 2019
100%

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 10/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 10/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực, các chủ đầu tư lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với những nội dung như sau:

Nội dung chi tiết xem tại đây

<

Tin mới nhất

Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công(07/04/2020 10:42 SA)

Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(28/10/2019 12:03 CH)

Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về phát triển nhanh và đồng bộ hệ...(04/09/2019 11:17 SA)

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020(17/07/2019 1:51 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020(17/07/2019 1:46 SA)

góp ý vào dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày...(28/06/2019 3:35 CH)

Đề nghị tham gia ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW...(07/06/2019 9:28 SA)

Kỷ niệm trọng thể 990 năm Thanh Hóa.(09/05/2019 1:36 SA)