3072 người đang online

Triển khai thực hiện Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 20 - 11 - 2019
100%

Triển khai thực hiện Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa: Mỗi một “công dân điện tử” sẽ góp phần xây dựng một “Chính phủ điện tử công khai minh bạch”.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã chính thức đưa Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa vào sử dụng. Cổng dịch vụ công sẽ cung cấp thông tin về thủ tục hành chính, tình trạng giải quyết hồ sơ và công khai kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã một cách minh bạch. Để thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công tỉnh, người sử dụng cần có máy tính hoặc các thiết bị điện tử được kết nối mạng Internet và truy cập vào trang Website: http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn để đăng ký tài khoản người dùng với các thông tin cần thiết. Sau khi có tài khoản, người dùng sẽ đăng nhập vào hệ thống và lựa chọn các dịch vụ công để thực hiện theo hướng dẫn. Đặc biệt, với một tài khoản duy nhất, người dùng có thể sử dụng tất cả các dịch vụ công của các cơ quan cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh mà không phải đăng ký lại tài khoản.

Đăng tải đường link và video hướng dẫn sau:

http://stttt.thanhhoa.gov.vn/videoDetail.aspx?Id=35

http://youtu.be/QUMKVvzw3v8

<

Tin mới nhất

Công khai, niêm yết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư(19/03/2020 12:36 SA)

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc...(02/12/2019 1:51 SA)

Triển khai thực hiện Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa(20/11/2019 8:45 SA)

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019(31/12/2018 1:57 CH)

Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày...(18/12/2018 8:20 SA)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết...(17/10/2018 11:32 SA)

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong...(12/06/2018 10:57 SA)

Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT về quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số...(10/08/2017 11:13 SA)

°