Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 20/10/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 6268/KH-SKHĐT về hưởng ứng "Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 21 - 10 - 2020
100%

Kế hoạch hưởng ứng "Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 12/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về hưởng ứng “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

Nội dung triển khai:

- Tuyên truyền, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; quán triệt, phổ biến chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2020 và nhiệm vụ chính trị của Sở phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: Cải cách hành chính, lao động; đầu tư; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; đất đai; an toàn thực phẩm; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; giao thông đường bộ; biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính; các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia là thành viên có liên quan.

- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông tin về hoạt động cải cách tư pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư kinh doanh; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Kích vào đây tải Kế hoạch 

<

Tin mới nhất

Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (05/08/2021 10:39 SA)

Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật(05/07/2021 11:18 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh...(22/02/2021 11:11 CH)

Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn...(09/11/2020 12:10 CH)

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người(30/10/2020 9:11 SA)

Ngày 20/10/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 6268/KH-SKHĐT về hưởng ứng "Ngày pháp...(21/10/2020 8:54 SA)

UBND tỉnh Thanh Hoá ra chỉ thị phòng, chống dịch COVID-19: Bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng...(04/08/2020 1:11 SA)

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app Bluezone và Smart Thanh Hóa nhằm tăng cường kiểm soát dịch...(03/08/2020 1:16 SA)