Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Đăng ngày 05 - 08 - 2021
100%

Ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-BTTTT Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và truyền thông đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Bộ Quy tắc được ban hành nhằm tạo điều kiện lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Đồng thời, Bộ Quy tắc hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 

Bộ Quy tắc quy định các hành vi của cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội.

Đối tượng áp dụng: Gồm 03 nhóm đối tượng: (i) Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội; (ii) Tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội; (iii) Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam.

Về nội dung: Quyết định ban hành các quy tắc ứng xử chung áp dụng cho cả 3 nhóm đối tượng nêu trên. Ngoài ra, với mỗi nhóm đối tượng, Quyết định quy định các quy tắc ứng xử riêng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

1. Toàn văn Quyết định số 874/QĐ-BTTTT

2. 10 lưu ý với cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội

<

Tin mới nhất

Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (05/08/2021 10:39 SA)

Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật(05/07/2021 11:18 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh...(22/02/2021 11:11 CH)

Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn...(09/11/2020 12:10 CH)

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người(30/10/2020 9:11 SA)

Ngày 20/10/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 6268/KH-SKHĐT về hưởng ứng "Ngày pháp...(21/10/2020 8:54 SA)

UBND tỉnh Thanh Hoá ra chỉ thị phòng, chống dịch COVID-19: Bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng...(04/08/2020 1:11 SA)

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app Bluezone và Smart Thanh Hóa nhằm tăng cường kiểm soát dịch...(03/08/2020 1:16 SA)