Kiên định mục tiêu đề ra với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn

Đăng ngày 05 - 07 - 2024
100%

Sáng 4/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã tổ chức hội nghị lần thứ 31, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị.

 
 

Kiên định mục tiêu đề ra với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơnBí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Minh Hiếu

Thưa các đồng chí đại diện các ban của Trung ương Đảng!

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy!

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh!

Thư­a toàn thể Hội nghị!

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao; Hội nghị lần thứ 31, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng vào các nội dung do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị.

Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu Hội nghị đã thống nhất.

Thứ nhất, về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đã đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là:

(1) Kinh tế tăng trưởng cao và khá đồng đều trên các lĩnh vực; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 11,5%, xếp thứ 3 cả nước và đứng đầu nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô nền kinh tế lớn nhất đất nước. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển toàn diện; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh; các ngành dịch vụ tiếp tục phục hồi và phát triển khá, một số lĩnh vực tăng trưởng mạnh như: Giá trị xuất khẩu, doanh thu du lịch, doanh thu vận tải. Thu ngân sách nhà nước tăng cao so với dự toán và so với cùng kỳ. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo. Việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn Thanh Hóa được thực hiện quyết liệt. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đứng đầu 63 tỉnh, thành phố. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 tăng 17 bậc.

(2) Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; nhiều sự kiện văn hóa lớn đã được tổ chức thành công, có sức lan tỏa mạnh, được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao; giáo dục mũi nhọn duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được cải thiện. Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh được tổ chức triển khai đồng bộ, sâu rộng, huy động được các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia.

(3) Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

(4) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; hệ thống thể chế, quy chế, quy định, cơ chế, chính sách, quy hoạch tiếp tục được bổ sung, sửa đổi, ban hành mới, ngày càng hoàn thiện; nhiều khó khăn, vướng mắc được tập trung chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

(5) Chính trị - xã hội ổn định; đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cả hệ thống chính trị và trong Nhân dân tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả nêu trên là rất đáng trân trọng, thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ và các đoàn thể, sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Thưa các đồng chí! Thư­a toàn thể Hội nghị!

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, có mặt yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, đáng chú ý là: Sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, theo chuỗi giá trị phát triển chậm; số lượng sản phẩm “khoác áo” OCOP tuy nhiều, nhưng thiếu chiều sâu, cơ bản chưa tạo được sức cạnh tranh cần thiết; nhiều chủ thể sản xuất ở tầm quy mô nhỏ, đây là rào cản lớn trong việc đầu tư, mở rộng sản xuất theo chuẩn hàng hóa. Về sản xuất công nghiệp, chưa có nhiều sản phẩm mới, khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm công nghiệp truyền thống còn thấp, sản lượng sản xuất có xu hướng giảm. Hoạt động của nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn còn hạn chế; các loại hình kinh tế hợp tác phát triển chậm. Cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án xử lý chất thải rắn rất chậm. Công tác chuẩn bị đầu tư nhiều dự án còn chậm, nhất là các dự án khởi công mới; tiến độ triển khai thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm về giao thông, đô thị, văn hóa chưa đảm bảo yêu cầu. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc, chậm được tháo gỡ; tình trạng ô nhiễm môi trường do sản xuất, chăn nuôi còn xảy ra, gây bức xúc trong Nhân dân. Số lượng giáo viên các trường học còn thiếu nhiều so với chỉ tiêu được giao; một số bệnh viện công lập tuyến huyện và khu vực gặp khó khăn trong cân đối nguồn lực tài chính để đảm bảo đầy đủ các khoản chi thường xuyên theo cơ chế tự chủ; tỷ lệ bao phủ BHXH còn thấp. Tội phạm ma túy trên tuyến biên giới diễn biến phức tạp; tình hình tôn giáo, an ninh xã hội có nơi tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế tiềm ẩn nguy cơ cao lộ, lọt bí mật nhà nước... Năng lực lãnh đạo, phương thức hoạt động của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, chậm đổi mới; chất lượng, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở một số ngành, lĩnh vực, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp...

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên chủ yếu là do: Một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu một số lĩnh vực, sở, ngành, địa phương và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức năng lực hạn chế, thiếu tâm huyết, sợ trách nhiệm, dẫn đến sợ sai, đùn đẩy, né tránh nhiệm vụ, làm việc cầm chừng, cứng nhắc, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có lúc, có việc chưa chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả. Việc kiểm tra, theo dõi, giám sát, đôn đốc cấp dưới thực hiện nhiệm vụ ở một số ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị chưa sâu sát, quyết liệt; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các lĩnh vực, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Kiên định mục tiêu đề ra với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn

Thưa các đồng chí! Thư­a toàn thể Hội nghị!

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh rút ra 5 bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đó là:

(1) Phải gìn giữ và tiếp tục tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, đoàn kết trong Đảng, trong cả hệ thống chính trị và đoàn kết trong toàn thể Nhân dân.

(2) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả.

(3) Các cấp, các ngành, các địa phương phải tích cực, chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời phải nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm “Đúng vai, thuộc bài”, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đặt mục tiêu vì sự phát triển bền vững của tỉnh lên trên hết, trước hết.

(4) Bên cạnh việc phát huy nội lực, cần phải tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của cấp trên.

(5) Phải làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là dân vận chính quyền; tranh thủ được sự ủng hộ của Nhân dân; phải làm cho dân tin, từ đó tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chung.

Thưa toàn thể Hội nghị!

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc - về đích giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Kết quả mà chúng ta đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất phấn khởi, song so với yêu cầu, nhiệm vụ của năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, công việc sắp tới còn rất gian nan, nhiều khó khăn, thách thức. Chúng ta không được say sưa với thắng lợi, ngủ quên trên vòng nguyệt quế, phải kiên định mục tiêu đề ra với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được nêu trong Báo cáo; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị phải tăng cường, củng cố, giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nhất là trong tập thể cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, cơ quan, đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, quyết tâm, quyết liệt, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chủ động, linh hoạt, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong giải quyết công việc, với tinh thần đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết. Trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải vận dụng sáng tạo các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bám sát tình hình thực tế của Tỉnh, của địa phương, đơn vị để chủ động giải quyết hoặc đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, bảo đảm các công việc, nhiệm vụ được thông suốt, hoàn thành đúng kế hoạch, không bị đình trệ do nguyên nhân chủ quan.

Tập trung rà soát, đánh giá sát, đúng kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết số 15 ngày 01/12/2023 của Tỉnh ủy đề ra trong 6 tháng đầu năm thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trên cơ sở đó, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm phát huy tối đa các yếu tố thuận lợi, khắc phục hiệu quả các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2024, phấn đấu các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng GRDP, huy động vốn đầu tư phát triển, thu ngân sách nhà nước, thành lập mới doanh nghiệp, thu nhập bình quân đầu người,... vượt kế hoạch. Đồng thời, tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2025; trong đó, phải đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình, dự báo đúng thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức; đề ra các mục tiêu, định hướng có tính phấn đấu cao, tầm nhìn dài hạn; các giải pháp thực hiện phải mang tính đột phá, hiệu quả, khả thi, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trên các lĩnh vực, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Kiên định mục tiêu đề ra với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch, chương trình, đề án, cơ chế, chính sách đã ban hành. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040; các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 37 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; trên cơ sở đó, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề xuất với Quốc hội các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết và đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù có tính đột phá, khả thi, phù hợp với thực tiễn, nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn.

Đẩy nhanh tiến độ lập, trình phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năng chính theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp và quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết tại các khu vực phát triển nhanh, dọc các tuyến đường giao thông lớn, các tuyến giao thông mới của tỉnh. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực.

Ba là, Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Trước hết, về đầu tư

- Đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp, phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án; đôn đốc các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, nhân lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp, các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhất là các dự án quy mô lớn, trọng điểm. Hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, nhất là thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, để sớm khởi công xây dựng các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, phấn đấu trong 6 tháng cuối năm khởi công xây dựng một số dự án quy mô lớn. Nhanh chóng lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án: Nhà máy điện khí LNG Nghi Sơn; Khu công nghiệp phía Tây, thành phố Thanh Hóa và Khu công nghiệp Giang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hóa.

- Đối với các dự án đầu tư công, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, tính thẩm mỹ các công trình; tập trung đánh giá, làm rõ nguyên nhân những dự án, gói thầu chậm giải ngân vốn đầu tư công, từ đó xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đối với từng dự án, gói thầu; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới, tuyệt đối không để tình trạng vốn chờ dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; kiên quyết xử lý nghiêm nhà thầu xây lắp, đơn vị tư vấn không thực hiện theo đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu; kịp thời điều chỉnh vốn của các dự án theo quy định.

Từ nay đến cuối năm 2024, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành các dự án: Đường từ thị trấn Thọ Xuân đi đô thị Lam Sơn - Sao Vàng; Tiểu dự án 2 - Đoạn từ đầu cầu vượt sông Mã đến nút giao Quốc lộ 45 thuộc dự án Đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa; Dự án đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa; Tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa; đường Vạn Thiện đi Bến En; Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; Dự án di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn... Tiến hành khởi công các dự án: Đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến; Nâng cấp, mở rộng đường Bắc Nam 1B và đườngBắc Nam 2 (đoạn từ Quốc lộ 1A tại phường Xuân Lâm đến nút giao với đường Bắc Nam 1B) Khu kinh tế Nghi Sơn; Nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 1A vào các khu công nghiệp phía Tây Nam đi mỏ Sét - Khu kinh tế Nghi Sơn... Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư đường giao thông kết nối liên vùng từ đường Hồ Chí Minh (tại huyện Ngọc Lặc) với Quốc lộ 6 (tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình); Đường vành đai 3 nhánh Đông đoạn từ huyện Hoằng Hóa đến huyện Quảng Xương. Hoàn thiện Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Thọ Xuân theo phương thức PPP; hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện Dự án nạo vét luồng tàu vào Cảng Nghi Sơn.

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương nghiên cứu các phương án, biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn.

Kiên định mục tiêu đề ra với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn

Thứ hai, về sản xuất, kinh doanh.

Đối với nông, lâm, nghiệp, phải tập trung triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2024 và vụ Đông 2024-2025 trong khung thời vụ tốt nhất. Tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị cao. Tiếp tục phát triển vùng chăn nuôi tập trung, quy mô lớn đối với các sản phẩm lợi thế, chủ lực của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng gắn với kinh doanh tín chỉ các bon rừng. Tiếp tục triển khai các giải pháp để khắc phục cảnh báo Thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình thủy lợi, đê điều; chủ động xây dựng và triển khai phương án phòng, chống lụt, bão theo phương châm “4 tại chỗ”. Thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM, gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Đối với công nghiệp - xây dựng, phải tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình biến động về giá nguyên, nhiên vật liệu, vật tư đầu vào, tình hình tiêu thụ điện và hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, không để gián đoạn sản xuất. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp đang triển khai, nhất là các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo cung ứng đủ điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo. Triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, lao động, người thu nhập thấp.

Đối với dịch vụ, phải theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa; phát triển, mở rộng thị trường trong nước, trong tỉnh đối với các sản phẩm chủ lực, lợi thế của tỉnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án du lịch đang triển khai; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch, gắn với quảng bá, giới thiệu nét đẹp đặc sắc về cảnh quan, con người, ẩm thực, giá trị văn hóa của tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bưu chính, viễn thông.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém để nâng cao thứ hạng các chỉ số thành phần có thứ hạng thấp của các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2023. Đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, có chọn lọc, chú trọng thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Triển khai thực hiện hiệu quả chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Đẩy mạnh phát triển và đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình kinh tế tập thể, các hợp tác xã. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải phápthu ngân sách nhà nước, thực hiện Cuộc vận động người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh tăng 10% trở lên so với năm 2023. Thực hiện tốt công tác vận động, thu hút doanh nghiệp xuất, nhập khẩu qua Cảng Nghi Sơn, phấn đấu vượt dự toán thu để tận dụng tối đa cơ chế, chính sách được hưởng theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội.

Năm là, tăng cường quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng đất năm 2024; tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa phục vụ các dự án đầu tư xây dựng. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các khu vực nguy cơ gây ô nhiễm cao; chủ động xây dựng và thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Sáu là, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm, sự kiện văn hóa lớn trong năm 2024. Chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham gia các giải thi đấu thể thao quốc gia, quốc tế trong năm 2024. Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, bảo đảm an toàn, lành mạnh, bổ ích. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp, đội ngũ giáo viên để triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025; triển khai có hiệu quả chương trình sách giáo khoa mới cho học sinh lớp 5, lớp 9, lớp 12. Khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên còn thiếu theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong đấu thầu các gói thầu mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư y tế. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bảy là, tăng cường bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, giảm đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại. Nắm chắc tình hình, chủ động xử lý các tình huống, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, nổi cộm, không để phát sinh thành “điểm nóng”; nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, người trực tiếp làm công tác bảo mật, làm việc ở vị trí, bộ phận trọng yếu, cơ mật. Tăng cường kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót có thể dẫn đến lộ lọt hoặc mất bí mật nhà nước.

Tám là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, hoạt động của hệ thống chính trị. Tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo tinh thần Chỉ thị số 35 ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; chuẩn bị tốt nguồn nhân sự, đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, quy trình theo quy định, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng chính trị, định hướng thông tin, báo chí, tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định, đảm bảo hoàn thành việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trước ngày 30/12/2024; nhanh chóng rà soát, kiện toàn, sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ và đảm bảo các điều kiện cần thiết để các đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động ngay sau sắp xếp.

Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp và ở các ngành, lĩnh vực, địa bàn, vị trí dễ xảy ra vi phạm, có nhiều đơn thư, khiếu kiện. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu và kiểm soát quyền lực theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tập trung triển khai thực hiện sâu rộng Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 và Cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy chế, quy định về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân; phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai, nghị quyết về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết “Về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới”.

Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến xác đáng, phù hợp của các đại biểu tham dự Hội nghị để bổ sung, hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thư­a toàn thể Hội nghị!

Hội nghị lần thứ 31, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Trên cơ sở những nội dung được thông qua tại Hội nghị lần này, tôi đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, theo chức năng, nhiệm vụ được giao nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt các nội dung đã được Hội nghị quyết nghị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần đó, xin bế mạc Hội nghị. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

<

Tin mới nhất

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024(16/07/2024 10:27 SA)

Toàn văn Báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh...(08/07/2024 3:13 CH)

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng...(08/07/2024 10:48 SA)

Kiên định mục tiêu đề ra với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn(05/07/2024 12:55 CH)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 31: Đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ...(04/07/2024 2:32 CH)

Ngày 22/5/2024, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp...(23/05/2024 8:10 SA)

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ...(26/02/2024 7:52 SA)

Tham vấn ý kiến về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp...(24/11/2023 10:07 SA)

1118 người đang online
°