Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

100%

Chi tiết Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 28/05/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

1257 người đang online
°