Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

  • Thực hiện Chỉ thị 01-CT/UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

  • Ngày 03 tháng 6 năm 2010 Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá, đã ban hành Quy chế văn hoá công Sở

1