Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tục về đề nghị hỗ trợ tư vấn

100%

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

Dịch vụ công trực tuyến

1

BKH-THA-272062

Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn

Tải về

Mức độ 2

2

BKH-THA-272064

Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp

Tải về

Mc độ 2