Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 01/2019/TT-BNV
Ngày ban hành 24/01/2019
Trích yếu Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Lĩnh vực Hành chính
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm VanBanGoc_01.2019.TT-BNV.pdf
01.2019.TT-BNV.doc