Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 02/2019/TT-BNV
Ngày ban hành 24/01/2019
Trích yếu Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Lĩnh vực Hành chính
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm VanBanGoc_02.2019.TT-BNV.pdf
2.2019.TT-BNV.doc