Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 09/2019/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 29/07/2019
Trích yếu Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Hành chính
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm Thong tu 09.2019.BKHĐT.pdf