Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Góp ý vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đăng ngày 19 - 07 - 2021
100%

Lấy ý kiến góp ý vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các đơn vị liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn (Liên danh Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa, Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên đất và Môi trường thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam) tiếp thu, hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo theo quy định tại Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, nhiệm vụ lập quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 14/11/2019.

Căn cứ quy định tại Điều 19 Luật Quy hoạch và Điều 32 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, tham gia ý kiến vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hồ sơ kèm theo bao gồm: Báo cáo thuyết minh tổng hợp; Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; hệ thống sơ đồ, bản đồ; nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 14/11/2019).

Ý kiến góp ý đề nghị gửi văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa trước ngày 20/8/2021 theo địa chỉ: 45B, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa hoặc địa chỉ email: sonnt.skhdt@thanhhoa.gov.vn.

Tải Hồ sơ đính kèm:

1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp;

2. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

3. Hệ thống sơ đồ, bản đồ; nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa;

4. Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 14/11/2019.

Trân trọng cảm ơn!

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Góp ý vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (19/07/2021 12:24 CH)

  Công bố danh mục dự án quy hoạch hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019(10/01/2019 7:58 SA)

  LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH(26/11/2018 8:01 SA)

  Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch(21/03/2018 3:06 CH)

  Các dự án quy hoạch được phê duyệt từ 01/2016-7/2016(05/08/2016 8:23 SA)

  Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến...(23/09/2015 10:28 SA)

  Thông báo ngày 20/7/2015 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2639/2015/QĐ-UBND(22/07/2015 2:46 CH)

  Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020,...(18/06/2015 2:46 CH)