2181 người đang online

9 tháng đầu năm 2023, Thanh Hóa có 2.119 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Đăng ngày 31 - 10 - 2023
100%

Trong 9 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 2.119 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đứng thứ 8 cả nước và đứng đầu các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, đạt 70,3% kế hoạch, giảm 21,3% so với cùng kỳ. Vốn điều lệ đăng ký đạt 13.467,4 tỷ đồng, vốn điều lệ đăng ký bình quân đạt 6,4 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Số liệu được thống kê tại báo cáo số 238/BC-BCĐ ngày 25/10/2023 của BCĐ phát triển Doanh nghiệp tỉnh.

Cũng theo báo cáo, trên cả 3 vùng trên địa bàn tỉnh đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với cùng kỳ; trong đó: Khu vực đồng bằng và thành phố Thanh Hóa có 1.356 doanh nghiệp, đạt 63,7% kế hoạch, giảm 24% so với cùng kỳ; khu vực ven biển có 521 doanh nghiệp, đạt 87,6% kế hoạch, giảm 14,6% so với cùng kỳ; khu vực miền núi có 242 doanh nghiệp, đạt 94,9% kế hoạch, giảm 18,8% so với cùng kỳ.

9 tháng đầu năm 2023, Thanh Hóa có 2.119 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Doanh nghiệp đăng ký theo lĩnh vực, ngành nghề: Có 03/17 lĩnh vực ngành, nghề đăng ký tăng so với cùng kỳ, như: Giáo dục và Đào tạo tăng 117,5%; sản xuất phân phối, điện, nước, ga tăng 53,3%; khai khoáng tăng 33,3%. Có 13/17 lĩnh vực ngành, nghề đăng ký giảm so với cùng kỳ, như: Kinh doanh bất động sản giảm 76,4%; tài chính, ngân hàng bảo hiểm giảm 57,9%; Công nghệ chế biến, chế tạo giảm 28,4%; Thông tin truyền thông giảm 26,7%; Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy giảm 22,9%; Xây dựng giảm 14%.

Các ngành có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới chiếm tỷ lệ lớn, gồm: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 645 doanh nghiệp, chiếm 30,4%; Xây dựng có 380 doanh nghiệp, chiếm 17,9%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 330 doanh nghiệp, chiếm 15,6%.

Doanh nghiệp đăng ký theo quy mô vốn: Doanh nghiệp thành lập mới tập trung chủ yếu ở quy mô đến 10 tỷ đồng với 1.935 doanh nghiệp, chiếm 91,3% (cùng kỳ là 89%); quy mô từ trên 10 - 20 tỷ đồng với 95 doanh nghiệp, chiếm 4,5% (cùng kỳ là 4,3%); quy mô từ trên 20 - 50 tỷ đồng với 55 doanh nghiệp, chiếm 2,6% (cùng kỳ là 3%); quy mô từ trên 50 - 100 tỷ đồng với 21 doanh nghiệp, chiếm 1% (cùng kỳ là 2%); quy mô trên 100 tỷ đồng với 13 doanh nghiệp, chiếm 0,6% (cùng kỳ là 1,7%).

Doanh nghiệp đăng ký theo quy mô lao động: Các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới dự kiến đăng ký tạo việc làm cho gần 26.598 lao động, giảm 1,6 lần so với cùng kỳ; trong đó doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có quy mô lao động đăng ký từ 10 lao động trở xuống có 2010 doanh nghiệp, chiếm 94,8% (giảm 20,2% so với cùng kỳ); doanh nghiệp đăng ký trên 10 lao động đến 50 lao động có 93 doanh nghiệp, chiếm 4,4% (giảm 36,7% so với cùng kỳ); doanh 6 nghiệp đăng ký từ 50 đến 100 lao động có 16 doanh nghiệp, chiếm 0,8% (giảm 38,5% so với cùng kỳ).

Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới thì các ngành có số lượng lao động đăng ký chiếm tỷ lệ lớn, gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo, đăng ký 15.150 lao động chiếm 57% tổng số lao động; Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy đăng ký 3.313 lao động, chiếm 12,5% tổng số lao động; Xây dựng đăng ký 3.268 lao động, chiếm 12,3% tổng số lao động).

Kích vào đây để xem thông tin chi tiết.

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(06/12/2023 3:13 CH)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành...(04/12/2023 11:31 CH)

Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023(28/11/2023 11:53 CH)

Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2023(23/11/2023 7:41 SA)

Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023(08/11/2023 11:58 CH)

9 tháng đầu năm 2023, Thanh Hóa có 2.119 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới(31/10/2023 10:40 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2023(24/10/2023 7:16 SA)

Hội nghị giao ban trực tuyến UBND tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố(21/10/2023 7:18 SA)

°